Η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί, ότι σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 30.07.2020, υπογράφηκε σύμβαση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους ευρώ 34 εκ., με συντονίστρια και διαχειρίστρια τράπεζα την Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Στο ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 34 εκ., ομολογιούχοι δανειστές είναι οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η Alpha Τράπεζα A.E., η Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +0,50% της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα ΠειραιώςΑ.Ε.

Η διάρκεια του δανείου είναι πενταετής  με δυνατότητα από την εταιρεία τριετούς παράτασης και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Πηγή: sofokleousin.gr