«Η κυβέρνηση ΝΔ με αποτελεσματικότητα και πρωτοφανή διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων διαχείρισης της μετανάστευσης, προχωρά σε ανοικτούς διαγωνισμούς, και σε διαγωνισμούς – πλαίσιο, για την παροχή όλων των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης ενημερώνοντας την επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την κατασκευή περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο.

Ο κ. Μηταράκης εκ προοιμίου, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «το 2021 οι νέες δομές να είναι σχεδόν άδειες, χάρη και στην ενισχυμένη φύλαξη των συνόρων και την αποσυμφόρηση των νησιών» και υπογράμμισε: «Δεσμευόμαστε για μηδενική μόνιμη παραμονή σε δομές στα νησιά και στην ακριτική Ελλάδα». Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει καταφέρει πολλαπλάσια αποσυμφόρηση των νησιών σε σχέση με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να γεμίζει την ηπειρωτική Ελλάδα. Ως προς τις δομές σε Σάμο, Κω και Λέρο, ο υπουργός είπε ότι για πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία, έργο κατασκευής δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο έρχεται προς ενημέρωση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.

Η εποχή ΣΥΡΙΖΑ

«Είναι άξιο λόγου ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δαπανήθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για το μεταναστευτικό, αλλά καμία σύμβαση δεν ήταν άνω των 20 εκατ. ώστε να έρθει για ενημέρωση στη Βουλή. Φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας διευκρινίσει γιατί», παρατήρησε ο Νότης Μηταράκης και πιθανολόγησε ότι οι σχετικές συμβάσεις, επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν πέρασαν από τη Βουλή «ίσως γιατί χρησιμοποιούσαν ΜΚΟ, ίσως διότι χρησιμοποιούσαν κρατικές εταιρείες ως δωρητές, ίσως διότι δεν έκαναν συμφωνίες – πλαίσιο, όπως απαιτεί η διαφάνεια και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Σύγχρονα και αξιοπρεπή ΚΥΤ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε στο χαρακτήρα των δομών. «Τα πρόσφατα γεγονότα της Μόριας κατέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη δημιουργίας κλειστών και ελεγχόμενων δομών. Δομών που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων, αιτούντων και ντόπιου πληθυσμού, που θα θωρακίζουν την υγεία όλων σε καιρό πανδημίας και που φυσικά θα εξασφαλίζουν στέγη και δικαιώματα σε όσους πραγματικά το δικαιούνται», είπε και τόνισε ότι η κυβέρνηση κινείται με τρόπο που θα λύνει τα προβλήματα του υπερπληθυσμού, με ΚΥΤ όμως σύγχρονα, αξιοπρεπή και ασφαλή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ενημερώθηκαν, από τον υπουργό, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δομών. Όπως ειδικότερα ανέφερε τα νέα ΚΥΤ θα περιλαμβάνουν:

1. Χώρο διαμονής μονογονεϊκών οικογενειών – Χώρο υπηρεσιών διοίκησης μονογονεϊκών οικογενειών

2. Χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (φωτισμός, κλιματισμός, υδροδότηση, πυρόσβεση, αποχέτευση, όμβρια).

3. Διαθέσιμο χώρο για μελλοντική εκμετάλλευση, όπου προσωρινά μπορούν να τοποθετηθούν σκηνές έως την ολοκλήρωση της κατασκευής της δομής ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος καραντίνας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών.

4. Χώρο υπηρεσιών διοίκησης ασυνόδευτων ανηλίκων – Χώρο διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων.

5. Χώρο κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και χώρο αθλοπαιδιών

6. Χώρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο

7. Χώρο parking

8. Χώρο υπηρεσιών διοίκησης φιλοξενίας.

9. ΠΡΟΚΕΚΑ.

10. Χώρο υπηρεσιών διοίκησης ΠΡΟΚΕΚΑ.

Οι δομές θα περιβάλλονται εξωτερικά από διπλή περίφραξη.

Οι χώροι διαμονής θα διαθέτουν φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα και πλευρικά τοιχώματα από ενιαία μορφή θερμομονωτικών πάνελ π̟ολυουρεθάνης.

Η αναλογία ατόμων/ τυπικών χώρων διαμονής θα είναι κατ’ ελάχιστον 4 τετραγωνικών μέτρων (4m2) μικτού εμβαδού/άτομο.

Ο διαγωνισμός, όπως είπε ο Νότης Μηταράκης, διενεργήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με την διαδικασία του άρθρου 28 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η επιλεχθείσα διαγωνιστική διαδικασία ήταν σύμφωνη και με τις προτάσεις της DG GROW. Το έργο θα ανατεθεί ενιαία και για τα 3 νησιά, γιατί «με την ταυτόχρονη ενιαία ανάθεση, εκτέλεση και ολοκλήρωσή του, είναι εφικτή η άμεση και ουσιώδης αποσυμφόρηση των νησιών». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Emergency Assistance του Asylum, Migration and Integration Fund.

Ο προϋπολογισμός του έργου βάσει του οποίου έγινε η διενέργεια του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 132.680.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό της κατακύρωσης του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της αναδόχου, βάσει χαμηλότερης τιμής ανέρχεται στο ποσό των 97.462.235,54 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσού 23.390.936,53 ευρώ), ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 120.853.172,07 ευρώ.

Mε την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της διαρκούς επιτροπής, Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρθηκε στα δυσεπίλυτα προβλήματα του μεταναστευτικού-προσφυγικού, ιδίως στα νησιά, και δεν παρέλειψε να επισημάνει πρόσφατες αποκαλύψεις για ΜΚΟ που δρούσαν σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα και την ακύρωση του σχεδιασμού του Λιμενικού Σώματος. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι η ορθή διαχείριση του θέματος προϋποθέτει την ουσιαστική αλληλεγγύη της Ευρώπης, η οποία δεν πρέπει να εξαντλείται σε κονδύλια ενίσχυσης και κατηγόρησε την Τουρκία ότι χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως απειλή για να αποτρέψει τη λήψη κυρώσεων από την ΕΕ. Την ίδια ώρα, όπως τόνισε, υπάρχουν κράτη που τείνουν ευήκοα ώτα στην τακτική της Τουρκίας. Ο κ. Χαρακόπουλος είπε επίσης ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ είναι κατώτερη προσδοκιών μας και των περιστάσεων διότι χρειάζεται δικαιότερη κατανομή βαρών και κοινή πολιτική επιστροφών στις χώρες προέλευσης και καταγωγής.

Την αντίθεση τους στις κλειστές δομές επανέλαβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και προειδοποίησαν ότι οι δομές κλειστού τύπου εξαθλιώνουν ανθρώπους, εκθέτοντας τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. «Η μείωση των ροών το 2020 είναι δεδομένη, πως είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη στιγμή 3.500περισσότερους από ό,τι στις 6/7/2019 στα νησιά;», αναρωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός που μίλησε για ανεπαρκή και χωρίς σχέδιο αποσυμφόρηση των νησιών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η επιτάχυνση στην έκδοση αποφάσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου δεν μπορεί να σημαίνει καταπάτηση δικαιωμάτων. «Τα ξενοδοχεία πρέπει να διατηρηθούν. Παραμένει το ερώτημα που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι όταν κλείνετε τα ξενοδοχεία. Σε δομές όπως η Μαλακάσα, το Κλειδί και το Καρα-Τεπέ, με τις άθλιες συνθήκες;», είπε επίσης ο κ. Ψυχογιός και πρόσθεσε: «Υιοθετείτε την γραμμή του Βίζεγκραντ και αποδέχεστε το σχέδιο τους να λειτουργήσουν οι χώρες πρώτης εισόδου, και κυρίως η Ελλάδα, ως «ασπίδα της Ευρώπης», μετατρέποντας τες σε αποθήκες ψυχών».

«Μην αποδεχτείτε το σχέδιο της μετατροπής της Ελλάδας σε αποθήκη ψυχών. Συνεχίστε την αποσυμφόρηση των νησιών, ξεκινήστε την προσπάθεια μετεγκατάστασης στην Ευρώπη», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βίτσας που κάλεσε την κυβέρνηση να μην αποδεχθεί το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απάντησε στον Νότη Μηταράκη ότι δεν υπάρχει ουδεμία σύμβαση που να έγινε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ και να μην πέρασε στη Βουλή.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καμίνης επισήμανε ότι σήμερα ενώ θα έπρεπε να συζητάμε για έναν μόνιμο, σταθερό, διαρκή μηχανισμό μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μιλάμε πάλι για κέντρα στα ίδια νησιά. Είπε ακόμη ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση δεν καθιερώνει υποχρεωτικό μηχανισμό μετεγκατάστασης. «Ο κ. υπουργός όποτε έρχεται εδώ μας ενημερώνει για αριθμούς και ποσοστά, είτε στο θέμα των εκκαθαρίσεων των αιτήσεων ασύλου, είτε στο θέμα των αφίξεων αλλοδαπών στη χώρα, είτε στο θέμα των αναχωρήσεων. Οι πληροφορίες, όμως, αυτές είναι τελείως επιφανειακές. Για παράδειγμα δεν μας πληροφορεί πόσες αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου είναι σε πρώτο και πόσες σε δεύτερο βαθμό. Επίσης δεν μας πληροφορεί πόσες είναι θετικές και πόσες αρνητικές», παρατήρησε ο κ. Καμίνης.

Η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα είπε ότι το μεγαλύτερο ερώτημα είναι η επιμονή της κυβέρνησης να δημιουργήσει «μόνιμες δομές εγκλωβισμού στα νησιά» και ας προσπαθεί να πείσει η κυβέρνηση ότι αυτές είναι προσωρινές. «Λέτε ότι θέλετε να βάλετε ένα τέλος στη Μόρια αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι μονιμοποιείτε αυτή την αθλιότητα της Μόριας. Είδαμε να βουλιάζει στα λασπόνερα το Καρά Τεπέ. Και σήμερα η κυβέρνηση δεν αρθρώνει λέξη να πάψουν να είναι τα νησιά ο τόπος εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Και δεν αρθρώνει λέξη ούτε στο εσωτερικό ούτε και στο εξωτερικό για το πώς η ΕΕ θα υποχρεωθεί να δεχθεί στα εδάφη της πρόσφυγες και μετανάστες», είπε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Αντιθέτως, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης κατήγγειλε ότι φτιάχνονται μόνιμες δομές που θα είναι όμως ανοιχτές στην ουσία. «Αποκαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό τι γινόταν με ΜΚΟ που οργάνωναν το πανηγύρι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πείτε που πάνε αυτοί που φεύγουν από τα νησιά; Από την Ομόνοια μέχρι τα Κάτω Πατήσια, εκεί πάνε οι περισσότεροι. Πάτε να ρωτήσετε τους κατοίκους και τα μαγαζιά των περιοχών αυτών. Έχετε πάει στη Μαλακάσα και στη Ριτσώνα να δείτε τι γίνεται; Φτιάχνετε μόνιμες εγκαταστάσεις στα νησιά που θα είναι ανοιχτές από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλη μέρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι έξω», είπε ο Αντώνης Μυλωνάκης

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα καταδίκασε τη «δημιουργία νέων κλειστών κέντρων-φυλακών όπου θα αιχμαλωτίζονται όλοι οι άτυχοι άνθρωποι που ρίσκαραν τα πάντα για να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος». Η βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει πως θα περάσουν αυτοί οι άνθρωποι στις σκηνές όσο ο χειμώνας θα πλησιάζει. «Επιλέγετε να κλείσετε τα αυτιά σας και να μην προχωρήσετε σε αποσυμφόρηση των νησιών. Σήμερα μας ενημερώσατε για τη δημιουργία δομών σε Σάμο, Κω και Λέρο. Θεωρείτε ότι θα καταφέρετε να διατηρήσετε τους αριθμούς που μας λέτε σε αυτές τις δομές;», είπε η Φωτεινή Μπακαδήμα και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαχείριση και προετοιμασία στο νέο κύμα πανδημίας.

Πηγή: sofokleousin.gr