«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν παράγεται γνώση στην Ελλάδα, αλλά ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα από την εμπορική της εκμετάλλευση. Υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία, μεταξύ της παραγωγής γνώσης από τους ερευνητές και της καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων». Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην απογευματινή. συνεδρίαση του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στους κλάδους της τεχνολογίας και της καινοτομίας να πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους: τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, το κράτος και τις επιχειρήσεις. Παραδείγματα προς μίμηση υπάρχουν: Στο Τελ Αβίβ, στη Γερμανία και αλλού».

Ακόμη, σημείωσε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να πλησιάσουν σταδιακά στα επόμενα χρόνια το 3% του ΑΕΠ. Να ενισχυθούν, τόσο αριθμητικά, όσο και ποιοτικά τα δίκτυα ανάμεσα στη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και τις επιχειρήσεις. Με τη δημιουργία περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών, οργανωμένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Με διαρκή και αυστηρή αξιολόγηση, με κίνητρα για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου Ελλήνων αλλά και ξένων ερευνητών. Πρέπει, επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης να εστιάσει αποτελεσματικότερα στην ενθάρρυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Να δημιουργηθούν δίκτυα διασύνδεσης διαφόρων ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειμένων, από την τεχνολογία, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, μέχρι τη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε με τον τρόπο αυτό να διευκολύνεται ο σχηματισμός επιχειρηματικών ομάδων με συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Ακόμη, να υπάρξουν περισσότερα επιχειρηματικά κεφάλαια από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού τομέα, για νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και για υφιστάμενες εταιρίες.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, υπογράμμισε ο ίδιος:

* Τα λίγα, ίσως, αλλά υψηλού επιπέδου ερευνητικά της ιδρύματα

* Τις αξιόλογες επιχειρήσεις μέσης και υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει, σε τομείς όπως η πληροφορική και ο φαρμακευτικός τομέας.

* Και βεβαίως το εξαιρετικό δυναμικό νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Τέλος, ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στη Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ, μια δομή που λειτουργεί από το 2014, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και αναπτύσσοντας γόνιμες συνεργασίες με φορείς της αυτοδιοίκησης, με πανεπιστήμια, φορείς καινοτομίας και εξωστρέφειας κ.ά..

Πηγή: sofokleousin.gr