Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Intrakat φέρνει η απορρόφηση της εταιρείας “Γαία Ανεμος ΑΕ”, που αποτελεί ένα ακόμη βήμα επέκτασης του ομίλου Κόκκαλη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η απορρόφηση θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών. Οι μέτοχοι της “Γαία Ανεμος” θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με νεοεκδιδόμενες της Intrakat, αποκτώντας περίπου το 29,3% της εισηγμένης εταιρείας. Αντιστοίχως θα περιοριστούν τα ποσοστά του ομίλου Κόκκαλη και των αλλων τωρινών μετόχων της.

Η σχέση ανταλλαγής μετοχών προσδιορίστηκε βάσει της αποτίμησης των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών:
 • Η αξία της Intrakat υπολογίστηκε μεταξύ 48,7 και 64,3 εκατ. ευρώ (κεντρική 57,1 εκατ.).
•  Για την απορροφώμενη “Γαία Ανεμος” η αποτίμηση έβγαλε αξία 21-28,8 εκατ. ευρώ (κεντρική 24,7 εκατ.).

Νέοι μεγαλομέτοχοι της Intrakat θα είναι:

– Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο οποίος μέσω της κυπριακής Strongwiew Holdings κατέχει 47,82% της “Γαία Ανεμος” και με την ανταλλαγή θα αποκτήσει 14% της Intrakat, στην οποία έχει ήδη συμμετοχή 0,5%.

– Οι επιχειρηματίες Λουκάς Λαζαράκης και Δημοσθένης Στασινόπουλος, που μέσω της κυπριακής Danech Estate κατέχουν 29,75% της “Γαία”. Με την ανταλλαγή θα αποκτήσουν 8,71% της Intrakat.

Θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του ο πρόεδρος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης, ο οποίος κατέχει τώρα 8,28% της εισηγμένης, ενώ συμμετέχει με 5,88% και στην “Γαία Ανεμος”. Ανταλλάσσοντας τις μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας,  θα πάρει επιπλέον 1,72% της Intrakat,  ανεβάζοντας το ποσοστό του σε 10%.

Επενδύσεις 300 εκατ. στην 5ετία

Οσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι του deal επισημαίνεται ότι  η “Γαία Ανεμος” συμμετέχει ως βασικός μέτοχος σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας AΠΕ συνολικής ισχύος άνω του 1 GW.

Το στρατηγικό πλάνο αξιοποίησης αυτών των αδειών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μόχλευση ανάπτυξης 1 δισ. ευρώ στην επόμενη 8ετία. Σε πρώτη φάση, σε ορίζοντα 5ετίας θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 300 εκατ. σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ΑΠΕ.

Ο όμιλος Intrakt θα επιδιώκει περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών του σε αυτόν τον τομέα μέσω στρατηγικών συνεργασιών και με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων.

Πηγή: sofokleousin.gr