Μία ακόμη μικρή “ανάσα” στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία – και μαζί με αυτές σε πιστωτές και προμηθευτές τους – επιχειρείται να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές και την πληρωμή οφειλών στην Εφορία από ΦΠΑ και ρυθμισμένα χρέη.

Σε συνεννόηση με τις τράπεζες, την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και τους επιχειρηματικούς φορές, το υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε τροπολογία με την οποία οι προθεσμίες πληρωμής αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή κλπ) παρατείνονται κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης.

Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει τεράστια επίπτωση στην αγορά, καθώς οι μεταχρονολογημένες επιταγές αποτελούν βασικό μέσο πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών. Σύμφωνα με στοιχεία των Επιμελητηρίων, κυκλοφορούν στην αγορά μεταχρονολογημένα αξιόγραφα συνολικής αξίας 17-20 δισ. ευρώ. Με οπισθογραφήσεις αλλάζουν χέρια 4-5 φορές ως την πληρωμή τους. Ετσι ανακυκλώνεται ρευστότητα 80 δισ. ευρώ.

Η αδυναμία εξόφλησης θα προκαλούσε ντόμινο προβλημάτων ρευστότητας. Καλύτερα λοιπόν μία εύλογη παράταση, παρά το σφράγισμα επιταγών χωρίς αντίκρυσμα, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.

 Τα κριτήρια και οι ωφελούμενοι

Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που εναλλακτικά:

  • Διέκοψαν τη λειτουργία τους κατ’ εφαρμογή κυβερνητικών ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
  • Ανήκουν σε έναν από τους πληττόμενους ΚΑΔ
  • Στο έξάμηνο Απριλίου-Σεπτεμβρίου ο τζίρος τους μειώθηκε τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Αξιόγραφα αυτών των επιχειρήσεων που έληξαν μετά τις 6 Νοεμβρίου, ή θα λήξουν ως την έναρξη ισχύος  του νόμου, δεν μπαίνουν στον Τειρεσία.

Για να παραταθεί η λήξη κάποιας επιταγής ή συναλλαγματικής  αυτών των επιχειρήσεων, πρέπει ο εκδότης, ο αποδέκτης ή ο κομιστής να την διαβιβάσει ηλεκτρονικά ή να την προσκομίσει στην τράπεζα εντός 6 ημερών από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Οι κομιστές που δεν θα εισπράξουν

Πρόνοια λαμβάνεται για την προστασία των επιχειρήσεων που δεν πλήττονται άμεσα από την πανδημία και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες, αλλά ως πιστωτές-προμηθευτές πληττόμενων επιχειρήσεων έχουν στα χέρια τους μεταχρονολογημένες επιταγές, των οποίων θα ανασταλεί η είσπραξη.
Η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι:

  • Θα ισχύσει και γι αυτές 75ήμερη παράταση πληρωμής των επιταγών τους, εάν η συνολική αξία των αξιογράφων που δεν θα εισπράξουν λόγω  αναστολής, υπερβαίνει το 50% του περυσινού μέσου μηνιαίου τζίρου τους.

Εάν η αξία των αναστελλόμενης λήξης επιταγών/αξιογράφων που κατέχουν υπερβαίνει το 20% του περυσινού μέσου μηνιαίου τζίρου τους, δικαούνται δύο διεκολύνσεις από την Εφορία:

  1. Παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2021 για πληρωμή ΦΠΑ που έπρεπε να καταβληθεί στο διάστημα 1-30 Νοεμβρίου, καθώς και οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία  30.11.1920 και 31.12.2020
  2. Αναστολή πληρωμής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για ρυθμισμένες οφειλές προς την Εφορία. Οι δύο αυτές δόσεις θα πληρωθούν στο τέλος του προγράμματος ρύθμισης.

Πηγή: sofokleousin.gr