Υψηλή μερισματική απόδοση προσφέρει ο ΟΤΕ στους μετόχους του, διανέμοντας μέρος των κερδών της τελευταίας χρήσης (2020).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,που πραγματοποιήθηκε χθες με τηλεδιάσκεψη, ενέκρινε απόφαση για διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ανά μετοχή.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 4,5% επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής (χθεσινό κλείσιμο).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όποιοι κατέχουν μετοχές ΟΤΕ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 25 Ιουνίου.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Ιουλίου.

Η ΓΣ ενέκρινε επίσης απόφαση για ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία μέσω χρηματιστηρίου. Με την ακύρωση τους θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 9,8 εκατ. ευρώ, με θετική επίπτωση στο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και στα κέρδη ανά μετοχή.

Πηγή: sofokleousin.gr