Η ελαφρά ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης είχε ιδιαίτερα θετική επίδραση στις επιχειρήσεις, όπως δείχνει η εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Ομως, αυτή η αναπτυξιακή δυναμική όχι μόνον ανεκόπη, αλλά σε πολλούς κλάδους αντεστράφη, λόγω των συνεχιζόμενων οικονομικών επιπτώσεων της μεγάλης υγειονομικής κρίσης,

Σε ειδική έρευνα που διενήργησε η ICAP, διαπιστώνεται ότι.η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πλήρως α δεδομένα και ανέτρεψε τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών.

Η ICAP συνέλεξε και επεξεργάστηκε τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 21.922 επιχειρήσεων, για τα έτη 2019 και 2018. Οπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφάνισαν το 1919 αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και στα λειτουργικά τους αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαμόρφωση αρνητικού μη λειτουργικού αποτελέσματος το 2019 είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της καθαρής κερδοφορίας τους.

Η ΔΕΗ “θόλωσε” την εικόνα

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών αυξήθηκε κατά 4,2% ανερχόμενος σε 161 δισ. ευρώ. Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 24,4% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική όσον αφορά την κερδοφορία: Καταγράφεται μείωση των κερδών προ φόρων κατά 21,2% ή  κατά 1,4 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο της ενέργειας και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ η οποία παρουσίασε αύξηση των ζημιών της κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Κάμψη πωλήσεων  20% το 2020

Για τη χρήση 2020 η ICAP εκτιμά ότι η εικόνα θα επιδεινωθεί, καθώς στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης (-10%) που παρουσίασε η ελληνική οικονομία. Σημαντικά μειωμένη θα είναι η συνολική κερδοφορία.

Ειδικότερα σημειώνει ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα 125 ελληνικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20% περίπου το εννεάμηνο του έτους και σημαντική μείωση των κερδών EBITDA κατά 25%.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ο διευθύνων σύμβουλος της ICP Δ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί αισθητά για τις επιχειρήςσεις από το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους:

«Η υγειονομική κρίση, η οποία παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία θα συνεχιστεί για μερικούς ακόμα μήνες, εντείνει τα σημαντικότατα προβλήματα που ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον. Με τη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς, θα έχουμε μία δυναμική ανάπτυξη το β’ εξάμηνο του 2021 και θα τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία καλύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτρέψει στον επιχειρηματικό τομέα να λειτουργήσει απρόσκοπτα και να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του, υλοποιώντας επενδύσεις, που είναι ο βασικός μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας»

Πηγή: sofokleousin.gr