Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, μειώνεται άμεσα η προκαταβολή φόρου που καταβάλλουν ελευθέροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Παράλληλα μειώνεται από 24% σε 22% ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών.

Για τους επαγγελματίες η προκαταβολή μειώνεται σε 55% και για τις επιχειρήσεις σε 80%. Ειδικά φέτος οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν μικρότερη προκαταβολή (70%), ως μέτρο ελάφρυνσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Μόνον οι τράπεζες θα συνεχίσουν να προκαταβάλλουν το 100% του φόρου τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και τα επόμενα.

Σε άλλη διάταξη προβλέπεται η απαλλαγή και το 2022 από την εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων.  Η εισφορά θα εξακολουθήσει να επιβαρύνει τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, στην τροπολογία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

– Μειώνεται από 100% σε 55% το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Η μείωση ισχύει και για την προκαταβολή που βεβαιώνεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

– Μειώνεται από 100% σε 80% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Η μείωση ισχύει και για την προκαταβολή που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021.

– Ορίζεται σε 70% το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

– Μειώνεται, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (από 24% σε 22%), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

– Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με εξαίρεση εκείνα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και από συντάξεις. Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: sofokleousin.gr