Η κοινοπραξία της εταιρείας Αβαξ με την γαλλική Alstom και την ιταλική Ghella αναδεικνύεται μειοδότρια στον διαγωνισμό για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό (Αλσος Βεϊκου-Γουδή).

 Οι οικονομικές προσφορές των δύο υποψήφιων αναδόχων αποσφραγίστηκαν σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυεθνική κοινοπραξία με επικεφαλής την Αβαξ πρόσφερε έκπτωση 12% επί  του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου τμήματος της γραμμής.

Η “αντίπαλη” κοινοπραξία (αποτελούμενη από τις Ελλάκτωρ/Ακτωρ, Ansaldo και Hitachi) πρόσφερε έκπτωση 10,6%. Η διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών είναι μικρή , περίπου 30 εκατ. ευρώ, αρκετή όμως για να δώσει τη μεγάλη εργολαβία στην κοινοπραξία της Αβαξ.

Επισημαίνεται ότι και η τεχνική προσφορά της μειοδότριας κοινοπραξίας έχει συγκεντρώσει καλύτερη βαθμολογία.

Η Αττικό Μετρό που προκήρυξε το έργο, θα προχωρήσει τώρα στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου. Οι διαδικασίες ανάθεσης  θα προχωρήσουν άμεσα, εάν εντός της προβλεπόμενης προσθεσμίας η αντίπαλη κοινοπραξία δεν καταθέσει προσφυγές στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πηγή: sofokleousin.gr