Με πρόστιμο απειλείται η εταιρία RESOUL, για παραβάσεις στη λειτουργία της αγοράς μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση. Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει για το θέμα στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Η ολομέλεια της επιτροπής θα συνεδριάσει στις 22 Δεκεμβρίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρία ΔΗΜΚΑ Αποκλειστικές Αντιπροσωπείες Ειδών Εξοχής ΑΕ (νυν RESOUL ΕΛΛΑΣ Δημιουργοί -Διανομείς Ειδών Εξοπλισμού Ελεύθερου Χρόνου ΑΕ) στην αγορά μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση, μετά από εξέταση καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία, Σταματούλης Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική Τουριστική Εισαγωγική -Εξαγωγική Εταιρεία και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ως άνω αγορά.

Στην εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την επιτροπή παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 καθώς και 101 και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρία RESOUL, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση, από τον έλεγχο των συμβάσεων της εταιρίας RESOUL με διανομείς/ χονδρεμπόρους της για την περίοδο 2008-2012 διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, όροι περί καθορισμού τιμών μεταπώλησης, περιορισμού των παθητικών (και των ενεργητικών, ειδικά για τα έτη 2008 και 2009) πωλήσεων, ρήτρες μη ανταγωνισμού (αποκλειστικότητας) καθώς και όροι χορήγησης εκπτώσεων στόχου. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι η εταιρία RESOUL, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην οικεία αγορά, χορηγούσε κατά την περίοδο 2005-2019 εκπτώσεις στόχου στα περισσότερα σούπερ μάρκετ με τα οποία συνεργαζόταν. Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στην εν λόγω εταιρία, καθώς και να υποχρεωθεί αυτή να παραλείπει στο μέλλον τις παραβάσεις των ως άνω άρθρων του ν. 3959/2011 και της ΣΛΕΕ και να απαλείψει παραβατικούς συμβατικούς όρους περί επίτευξης στόχων πωλήσεων από τις συμβάσεις της με τα σούπερ μάρκετ, σε περίπτωση που τέτοιοι όροι παραμένουν σε ισχύ. Τέλος, προτείνεται να απειληθεί η εταιρία RESOUL με πρόστιμο εάν με απόφαση της επιτροπής βεβαιωθεί στο μέλλον η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Πηγή: sofokleousin.gr