Οι επιπτώσεις της πανδημίας αποτυπώνονται στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και της κερδοφορίας του ομίλου Φουρλή, στον οποίο ανήκουν τα καταστήματα ΙΚΕΑ και οι αλυσίδες αθλητικού ιματισμού Intersport & Athlete’s Foot.

Στο πρώτο εξάμηνο σημειώθηκε μεγάλη κάμψη πωλήσεων και τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Στο γ’ τρίμηνο με την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων η κάμψη επιβραδύνθηκε και ο όμιλος εμφάνισε κέρδη – τα οποία δεν ήταν όμως αρκετά για να υπερκαλύψουν τις ζημίες του εξαμήνου.

Ετσι ο όμιλος εμφάνισε στο 9μηνο ζημίες 3 εκατ. ευρώ (από κέρδη 7,9 εκατ. πέρυσι), ενώ στο γ’ τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) πραγματοποίησε κέρδη 5,2 εκατ.  ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ήταν 119,8 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο, μειωμένος κατά 9,3% από πέρυσι. Ο συνολικός του 9μήνου ανήλθε σε 279,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 17,7% από πέρυσι.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) πραγματοποίησε πωλήσεις € 75,7 εκατ. στο γ’ τρίμηνο,μειωμένες κατά 11,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Σε σύνολο εννεαμήνου οι πωλήσεις της ήταν 181,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 16,7% από πέρυσι.

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 18,6% στο εννεάμηνο. Στις υπόλοιπες χώρες μειώθηκαν κατά 13,4%.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρείς χώρες όπου δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο), ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο όμιλος διαθέτει συνολικά 8 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών ( Intersport & Athlete’s Foot), οι πωλήσεις ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο, μειωμένες κατά  5,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019.. Οι συνολικές του εννεαμήνου ανήλθαν σε 97,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 19,4%.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10,9%. Στις υπόλοιπες χώρες σημειώθηκε μεσοσταθμική μείωση 28,9%.

 Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 139 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.

Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 34 στη Ρουμανία, 20 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο εννεάμηνο έφτασαν τα 39 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 56% από πέρυσι.

Ο όμιλος συνέχισε φέτος  τις επενδύσεις στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, των πληροφοριακών συστημάτων και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω.

Πηγή: sofokleousin.gr