Στις 18 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ της CPLP Shipping Holdings PLC του ομίλου Μαρινάκη,  που εκδίδεται με εγγύηση της Capital Product Partners.

Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση εταιρείας συμφερόντων του Ομίλου Μαρινάκη στην εγχώρια χρηματαγορά, γεγονός που αναμφίβολα έχει εξέχουσα σημασία. Το ομόλογο θα έχει πενταετή διάρκεια και η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα βάσει των οποίων θα λάβει χώρα η έκδοση του ομολόγου των 150 εκατ.ευρώ, έχει ως εξής:

  • 12 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας εταιρείας (https://www.cplpholdings.cy/article/corporate-bond ).
  • 12 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
  • 18 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
  • 20 Οκτωβρίου 2021: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος)
  • 20 Οκτωβρίου 2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
  • 22 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 22 Οκτωβρίου 2021: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
  • 25 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Πηγή: sofokleousin.gr