Χρήσιμη για την αγορά η δημοσιοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις εισηγμένες εταιρείες,  προσφέρει ενημέρωση στους επενδυτές και μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τις τοποθετήσεις τους. Αρκεί βέβαια τα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες να δίνουν μια πραγματική εικόνα για τις επιδόσεις, τη δυναμική και τις προοπτικές των επιχειρήσεων.

Συχνά όμως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η ουσία κρύβεται επιμελώς μέσα σε πληθώρα αριθμών  και στοιχείων – έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, κέρδη από επαναλαμβανόμενες, έσοδα-κέρδη συγκρίσιμα  και μή, EBITDA προ και μετά κλπ. Και στις δηλώσεις που συνοδεύουν  τα οικονομικά στοιχεία, οι επικεφαλής των εταιρειών εκφράζουν πάντα την “ικανοποίηση τους” για τις επιδόσεις, προσπαθώντας να δώσουν στην αγορά το μήνυμα “πάμε καλά, θα πάμε ακόμη καλύτερα”.

 Λαμπρό παράδειγμα «δημιουργικής» παρουσίασης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου οι ανακοινώσεις της Ελλάκτωρ. Εμφανίζει την «πρόοδο» που έχει επιτευχθεί σε επιμέρους στοιχεία και αποσιωπά πλήρως την πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει, διαβάζοντας τις επίσημες ανακοινώσεις. Απαιτείται εξονυχιστική έρευνα για να ανακαλύψει ότι

  • Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4% (από 667,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020 με έξαρση της πανδημίας, σε  637,7 εκατ. ευρώ το 2021).
  • Οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν κατά 65% σε 39,8 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές της περιόδου είναι αυξημένες κατά 41%, σε 56,1 εκατ. ευρώ.

Κι όλα αυτά, παρά το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που «κληρονόμησε» η σημερινή διοίκηση από την προηγούμενη και παρά τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Από τις συγκρίσεις προκύπτει ότι οι επιδόσεις της Ελλάκτωρ υπό «ολλανδική διοίκηση» δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η τάση αυτή θα συνεχιστεί – εκτός αν αντιστραφεί από μετοχικές εξελίξεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευθ. Μπουλούτας στην δήλωση που συνοδεύει τα αποτελέσματα της «ολλανδικής περιόδου» της εταιρείας συσκοτίζει την πραγματική εικόνα, προβάλλοντας άσχετα επιμέρους στοιχεία. Υπερτονίζει την ανεπαίσθητη άνοδο τζίρου το γ’ τρίμηνο, ενώ αποκρύπτεται η πτώση του τζίρου στο εννεάμηνο.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για αποτελέσματα εννεαμήνου, τα οποία βέβαια δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς και οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεώθηκαν να εμφανίσουν προκειμένου το επενδυτικό κοινό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την πανδημία.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του εννεαμήνου της Ελλάκτωρ – όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της εταιρείας – διαμορφώνεται ως εξής:

Ελλάκτωρ εννεάμηνο 2021

Οι χαμηλές επιδόσεις του “ολλανδικού μάνατζμεντ” αποτυπώνονται και στην κερδοφορία της Ελλάκτωρ ανά τομέα δραστηριοτήτων: Ο σημαντικότερος τομέας που είναι ο κατασκευαστικός, έχει μείωση κερδοφορίας προ φόρων, χρηματοοικονομικών και  αποσβέσεων (EBITDA) 62%. Ως φυσικό επακόλουθο η συνολική κερδοφορία είναι μειωμένη κατά 11%, σε 98,5 εκατ. ευρώ.

Προκαλεί εντύπωση ότι ακόμα και η κερδοφορία των παραχωρήσεων είναι αυξημένη μόλις 1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 του lockdown.
Η κερδοφορία ανά κλάδο δραστηριότητας είναι:

Ελλάκτωρ εννεάμηνο 2021

Πηγή: sofokleousin.gr