Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω στοχευμένων μέτρων στήριξης και μόνιμων μειώσεων φόρων, κάτι που αποτελούσε βασική στόχευση από την αρχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη τόνισε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας, μιλώντας επί του προϋπολογισμού 2022. Είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετέχει ενεργά σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια σημειώνοντας ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων χρηματοδοτούν κυρίως οριζόντιες δράσεις για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό των οικείων υπηρεσιών και δομών, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζει με συγκεκριμένο τρόπο τον προϋπολογισμό προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτύπωση στη βελτίωση της καθημερινότητας του νομικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Αφού ανέφερε τις δράσεις του τρέχοντος έτους, όπως η αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο νόμος για τον Ευρωπαίο εισαγγελέα, για το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τους δικαστικούς υπαλλήλους ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, και η πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πινακίων, είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κινηθεί βάσει των εξής αξόνων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του: Πρώτον, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η ενίσχυση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η υλοποίηση ενεργειών για την αύξηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, η επέκταση της μηχανογράφησης των δικαστικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, η λειτουργία του γραφείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη συνεργασία και την προώθηση διαδικασιών στη Δικαιοσύνη μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurojust, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικαστικών φορέων, τον εντοπισμό αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την εκπαίδευση δικαστικών και άλλων νομικών επαγγελμάτων για την εκπλήρωση άλλων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχουμε στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας.

Βασικός στόχος, είπε ο κ. Κώτσηρας, είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ανάπτυξης δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης αυτών στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης -βασικό στοιχείο αυτών είναι η ψηφιοποίηση-, την ενίσχυση των θεσμών και των δομών προστασίας των ως άνω ατόμων, την υποβοήθηση της άσκησης των δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα με τη δράση που έχουμε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ‘Ατομα με Αναπηρία θα προχωρήσουμε δράσεις για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε χώρους δικαστηριακούς, την υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία, την υλοποίηση των δράσεων των προβλεπόμενων για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με έμφαση στη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη -προσφάτως τέθηκε σε λειτουργία το Σπίτι του Παιδιού της Αθήνας, το οποίο ήταν μία σημαντική πρωτοβουλία κι ο στόχος είναι να αναπτυχθεί έτι περαιτέρω οποιοσδήποτε θεσμός ευνοεί τη φιλική στα παιδιά Δικαιοσύνη-, δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουμε ενεργά στα εθνικά σχέδια για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Επίσης, συνέχισε, αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν ως αποτέλεσμα εντός του 2022 τη σημαντική βελτίωση στην άμεση, αποτελεσματική και ποιοτική πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και της ανεξαρτησίας της ελληνικής Δικαιοσύνης, των δικαστικών λειτουργών και την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δικαιοσύνη προς υποβοήθηση του έργου όλων των παραγόντων που υπηρετούν τον ευαίσθητο χώρο της ελληνικής Δικαιοσύνης, την ενίσχυση των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και δεδομένων και της αύξησης των διαφορών με διασυνοριακό χαρακτήρα, την επένδυση σε θεσμούς που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών.

Πηγή: sofokleousin.gr