Το ΕΣΠΑ 2021-2027 μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί, σύμφωνα µε τα 8 τομεακά και τα 13 περιφερειακά προγράμματα, από τον Σεπτέμβριο, και να αποτελέσει βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την προσεχή εξαετία, προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά και του ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ.

«Το στοίχημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το ευρωπαϊκό πακέτο, του ΕΣΠΑ, αλλά να το αξιοποιήσει κατάλληλα σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας», τονίζει ο κ. Κορκίδης και προσθέτει: «Να θυμίσω ότι στο παρελθόν κονδύλια της ΕΕ για τις συνδυασμένες μεταφορές, λιμενικές και μεταφορικές υποδομές, αξιοποιήθηκαν πλημμελώς, εν αντιθέσει με άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που σήμερα στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους στις βάσεις που τέθηκαν τότε, προβάλλοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στο νέο ΕΣΠΑ υπάρχει πλέον μία νέα προσέγγιση στους τομείς αλιείας και ναυτιλίας. Αξίζει, τέλος, να σημειώσω ότι η προσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, που έχουν ήδη αναδυθεί και θα αναδυθούν την επόμενη εξαετία, είναι “πεδίον δόξης λαμπρόν” για μια καλύτερη Ελλάδα με τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων από την πολιτεία, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα του τόπου».

Πηγή: sofokleousin.gr