Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των αδελφών Αγγελόπουλων για την τύχη της “Χαλυβουργικής”, την οποία η τράπεζα οδηγεί σε ειδική διαχείριση/εκποίηση, επικαλούμενη τις τεράστιες “κόκκινες” μη εξυπηρετούμενες οφειλές της εταιρείας, που αποτέλεσε επί δεκαετίες στυλοβάτη της προσπάθειας εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

 Ο “πόλεμος” συνεχίζεται με ανακοινώσεις και αλληλοεπικρίσεις για απροθυμία συνεργασίας προς εξεύρεση λύσης. Η πλευρά Αγγελόπουλων/Χαλυβουργικής κατηγόρησε μάλιστα την τράπεζα ότι με τις ενέργειες της εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα και επέρριψε ευθύνες προσωπικά στον CEO της τράπεζας Παύλο Μυλωνά.

Η Εθνική απάντησε σήμερα με ανακοίνωση της,όπου αντικρούει τους ισχυρισμούς  αυτούς και παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση και τις δανειακές υποχρεώσεις της Χαλυβουργικής, η οποία είναι ο μεγαλύτερος “κόκκινος” οφειλέτης της.

 Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προσέφυγε στο Πρωτοδικείο, ζητώντας να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης – με επόμενο βήμα την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της.

Αγγελόπουλοι: Βάλαμε 250 εκατ., δεν πήραμε ούτε ευρώ

Η πλευρά Χαλυβουργικής/Αγγελόπουλων αντέδρασε, τονίζοντας σε  ανακοίνωση ότι “η παύση της δραστηριότητάς της από το 2016 οφείλεται σε συνδυασμό αντικειμενικών εξωγενών παραγόντων που δεν συσχετίζονται με την διοίκηση και τις προθέσεις των μετόχων της. Παρ’όλα αυτά, η εταιρεία συνέχισε να καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια κανονικά τη μισθοδοσία, υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με την καταβολή συνολικού ποσού €6.000.000 και εκπληρώνει μέχρι σήμερα κανονικά τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία”.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι “οι μέτοχοί της Χαλυβουργικής, χωρίς να έχουν λάβει οποτεδήποτε μέρισμα, έχουν εισφέρει στην επιχείρηση πάνω από 250 εκ. ευρώ από το 2003 μέχρι τώρα”.

Οσον αφορά τις υποχρεώσεις της, επισημαίνεται ότι “έναντι των δανειστών της και ιδίως της Εθνικής Τράπεζας, η διοίκηση και οι φορείς της εταιρείας ήταν πάντοτε συνεργάσιμοι, υποβάλλοντας προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού της καθώς και επιχειρηματικά σχέδια. Η ανταπόκριση από πλευράς της Τράπεζας ήταν ανύπαρκτη έως εχθρική, με πρωταγωνιστή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, Παύλο Μυλωνά”.

Εθνική: Η Χαλυβουργική μας οφείλει 344 εκατ.

Η Εθνική απάντησε σήμερα με ανακοίνωση της, στην οποία αντικρούει τις επικρίσεις και δίνει λεπτομερή στοιχεία, σημειώνοντας τα ακόλουθα:

•Η Χαλυβουργική έχει περιστείλει ουσιωδώς την παραγωγική δραστηριότητα χάλυβα σταδιακά από το 2012.

•Το σύνολο των υποχρεώσεων της  (συμπεριλαμβανομένων και οφειλών σε ΔΕΚΟ) ανέρχεται σε 562 εκατ. ευρώ με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018.

•Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Χαλυβουργικής στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται σε 344 εκατ. ευρώ με στοιχεία Νοεμβρίου 2020, πλέον τόκων.

•Η Χαλυβουργική σταμάτησε να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις στην Εθνική Τράπεζα το Νοέμβριο του 2015 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος “κόκκινος” οφειλέτης της τράπεζας

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα εξής: «Έκτοτε, η Εθνική Τράπεζα, ενώ είχε το δικαίωμα καταγγελίας, εντούτοις με καλή πίστη και διάθεση και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, εξέτασε όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Μεταξύ άλλων, παραδειγματικά αναφέρεται η ανάθεση λεπτομερούς μελέτης του κλάδου χαλυβουργίας σε εξειδικευμένο ανεξάρτητο σύμβουλο. Η μελέτη αυτή κατέληγε, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι η παραγωγική δυναμικότητα χάλυβα στην Ελλάδα ήταν υπερβάλλουσα σε σχέση με τη ζήτηση.

Παρ’ όλ’ αυτά, η Εθνική Τράπεζα συνέχισε τις επαφές με την εταιρία για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, απέχοντας από νομικές ενέργειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ενδεικτικό της σημασίας που επέδειξε η Εθνική Τράπεζα για την υπόθεση της Χαλυβουργικής είναι η συμμετοχή του ίδιου του διευθύνοντος συμβούλου της σε σειρά συναντήσεων με τη διοίκηση της εταιρίας, και αυτό επί σειρά ετών.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της εταιρίας περί υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων αναδιάρθρωσης, αξίζει να σημειωθεί ενδεικτικά ότι η τελική πρόταση που υποβλήθηκε από την εταιρία ήταν τον Δεκέμβριο του 2017 και συνίστατο κυρίως στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού – διατηρώντας το status quo της εταιρίας – σε ποσοστό, το οποίο η Εθνική Τράπεζα δεν μπορούσε να κάνει αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές οδούς ανάκτησης των δανειακών απαιτήσεών της.

Μετά από στάθμιση όλων των επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα του χρόνου μη εξυπηρέτησης, την ανάγκη μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων – όπως επιτάσσει η τραπεζική νομοθεσία και το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας – και με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων της, η Εθνική Τράπεζα προέκρινε την επιλογή υποβολής ένδικης αίτησης για ειδική διαχείριση, η οποία πρόκειται να κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα δεν προέβη σε επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο ότι η συγκεκριμένη και δοκιμασμένη επιλογή διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος είναι πρόσφορη να επιφέρει το μεγαλύτερο σε παρούσες αξίες τίμημα για την τράπεζα, με βάση τις διαθέσιμες εξασφαλίσεις και τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στην περιβαλλοντική κατάσταση του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι η ανάδειξη πλειοδότη μέσω της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης λαμβάνει χώρα υπό όρους πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές και ως εκ τούτου η διαδικασία είναι απόλυτα διαφανής και αντικειμενική, χωρίς να αφήνει περιθώρια για χειραγώγησή της ή για την επιλογή συγκεκριμένου πλειοδότη, όπως αναληθώς και ανακριβέστατα ισχυρίζεται η Χαλυβουργική στην ανακοίνωσή της.

Η Εθνική Τράπεζα αρνείται κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατά τα λοιπά αιτιάσεις που της απευθύνονται και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο περαιτέρω δικαίωμα και ενέργεια».

Πηγή: sofokleousin.gr