Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπαίνει η Ελλάδα για τις διαφορετικές πρακτικές που ακολουθεί στις πληρωμές προς τρίτους καθώς πρόκειται για ένα θέμα που επισημαίνεται ως άλυτο σε όλες τις αξιολογήσεις των επιδόσεων στην οικονομία από τους θεσμούς στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Ειδικότερα το ελληνικό Δημόσιο σε αντίθεση με τους Ελληνες πολίτες που υποχρεούνται να πληρώνουν στην ώρα τους φόρους, τέλη, εισφορές κ.λπ. γιατί αλλιώς επιβαρύνονται αφενός με επιτόκια και πρόστιμα και αφετέρου με κατασχέσεις, όταν καλείται να πληρώσει το ίδιο μπορεί να το κάνει όποτε θέλει. Και μάλιστα εάν κάποιος θέλει να πληρωθεί άμεσα (δηλαδή σε διάστημα 30 ή 60 ημερών) πρέπει να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ).

Μάλιστα θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές.

Η Κομισιόν απειλεί τη χώρα μας με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μεταξύ 2010 και 2020, η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της Ε.Ε., ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος-μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της Ε.Ε., ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος-μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Χρέη 2,5 δισ. ευρώ

Παρά τις αλυσιδωτές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των πληρωμών τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους συνολικά μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου από την εφορία ανέρχονται σε 2,540 δισ. ευρώ.

Τα περισσότερα «κρατικά φέσια», προέρχονται από τα νοσοκομεία ενώ έπονται οι οφειλές από τις επιστροφές φόρων, τα χρέη από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τα υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πηγή: sofokleousin.gr