Το Πεκίνο δημοσιοποίησε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της εγκατάστασης πλατφορμών προσφοράς υπηρεσιών οικονομικής χρηματοδότησης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μικρών, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εγκύκλιος καταρτίστηκε από το Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου, ενώ παροτρύνει τις προσπάθειες για τον καλύτερο συντονισμό της εγκατάστασης τέτοιων πλατφορμών, αλλά και για την βελτίωση ενός συνολικού συστήματος προσφοράς χρηματοδοτήσεων που θα στηρίζεται στις πιστωτικές πληροφορίες.

Παράλληλα θα βελτιωθεί η συλλογή πιστωτικών πληροφοριών, αλλά και ο μηχανισμός για τη διάχυσή τους, ενώ οι χρηματοοικονομικοί φορείς θα ενθαρρυνθούν για να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις μικρές, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

πηγή:ΑΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr