Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων και φορέων της αγοράς που φορολογούνται αυξήθηκε στο πρώτο πεντάμηνο του 2021, καθώς η οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει από την πανδημία COVID-19.

Συνολικά 5,22 εκατομμύρια επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς εγγράφηκαν στα φορολογικά μητρώα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 40,19% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Κρατικής Διοίκησης Φορολογίας στην Κίνα.

Οι νέες εταιρίες καταγράφηκαν στα 2,78 εκατομμύρια, με ετήσια αύξηση 37,14%.

Ο αριθμός των νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων καταγράφηκε στα 2,37 εκατομμύρια κατά την ίδια περίοδο, με ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 45,37%.

Ποσοστό μεγαλύτερο του 98,86% των νέων οντοτήτων της αγοράς που διαχειρίστηκαν ζητήματα επιχειρηματικής φορολογίας κατά το ίδιο πεντάμηνο, ήταν ιδιωτικής ιδιοκτησίας, καταγράφοντας αύξηση 0,53% και 0,09% από την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και του 2020, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Οι επιχειρήσεις από τους τομείς του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, την προσφορά εμπορικών υπηρεσιών και των κατασκευών αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 56,05% επί του συνολικού ποσοστού των νέων επιχειρήσεων.

πηγή: ΑΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr