Η ισχυρή διεθνής ζήτηση τσιμέντου και η άνοδος των τιμών του προϊόντος οδηγούν την ελληνική “πολυεθνική” τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν σε τροχιά κερδοφορίας, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία.
Ο όμιλος – που δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές παγκοσμίως, με έμφαση στις ΗΠΑ – αύξησε τις πωλήσεις του στο πρώτο φετινό τρίμηνο κατά 3,2% σε τοπικά νομίσματα. Ομως ο κύκλος εργασιών του εμφανίζεται μειωμένος κατά 3,6% σε ευρώ, λόγω εξασθένησης του δολαρίου.

Με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 371 εκατ. ευρώ, εμφάνισε EBITDA 56,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη15,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 15,8 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020. Θετικές ήταν οι επιδόσεις σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Τα οικονομικά στοιχεία

Σε ανακοίνωση του ο όμιλος Τιτάν  παρουσιάζει ως εξής τα οικονομικά του αποτελέσματα, τις επιδόσεις του στις βασικές αγορές και τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση:

– Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €371 εκ., χαμηλότερος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου (σε τοπικά νομίσματα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%).
– Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €56,1 εκ. χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και την αναβολή εργασιών συντήρησης.
– Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν κατά €31 εκ. φτάνοντας τα €15,3 εκ., έναντι ζημίας €15,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, χάρη στα βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη, τα χαμηλότερα έξοδα χρηματοδότησης και τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.
 – Οι εκτιμήσεις για το 2021 παραμένουν θετικές, χάρη στις ευνοϊκές τάσεις στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Στην αμερικανική αγορά

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, τις τάσεις στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να διατηρούνται ισχυρές, τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν θετικές και την αγορά της Ανατολικής Μεσογείου να σημειώνει σχετική βελτίωση. Οι τάσεις των πωλήσεων ήταν θετικές σε όλα τα προϊόντα. Οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% χάρη στην υψηλότερη ζήτηση στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και 1% αντίστοιχα.

Στις ΗΠΑ η χρονιά ξεκίνησε καλά, ιδιαίτερα στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Οι θετικές τάσεις των τιμών επιβεβαίωσαν τη συσσωρευμένη δυναμική της ζήτησης και την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης που αντανακλά την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας. Η ζήτηση παρέμεινε σταθερή συνολικά στη Φλόριντα, ενώ οι τάσεις διαφοροποιήθηκαν στις επιμέρους περιοχές. Ακόμη και στη Νέα Υόρκη – η οποία δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία– σημειώθηκε μια ήπια ανάκαμψη. Η συνεχιζόμενη αυξημένη ζήτηση για αγορά κατοικίας και εμπορικά ακίνητα υποστηρίζεται από τα χαμηλά επιτόκια,το μειωμένο αριθμό των διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και το γενικότερο θετικό κλίμα για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% σε δολάρια ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά σε ευρώ σημείωσε μείωση κατά 4,9%, σε €226 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν στα €37,7 εκ., καθώς ενισχύθηκαν κατά περίπου $10 εκ. λόγω της αναβολής των εργασιών συντήρησης στο εργοστάσιο Pennsuco, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν φέτος το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην Ελλάδα, οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν. Η ζήτηση παρέμεινε ανοδική και οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η εγχώρια αγορά ενισχύεται από περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και από ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι εξαγωγές προς τους ευρωπαϊκούς σταθμούς εισαγωγής του Ομίλου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αποδεικνύοντας την ευρύτερη ανάκαμψη της δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, οι εξαγωγές που τιμολογούνται σε δολάρια επλήγησαν από την εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και τα έσοδα τους διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους διατηρήθηκε σταθερός στα €57,9 εκ., σημειώνοντας αύξηση 0,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €6,8 εκ. έναντι €1,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καλύτερης σύνθεσης των πωλήσεων (sales mix).

ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος

Ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατήρησε τις καλές επιδόσεις με ισχυρά επίπεδα τιμών και πωλήσεων, συνέπεια του κλίματος εμπιστοσύνης για επενδύσεις σε κατασκευές στην περιοχή. Η κερδοφορία, ωστόσο, περιορίστηκε κατά το 1ο τρίμηνο εξαιτίας των υψηλότερων δαπανών συντήρησης και των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών για τον γεωγραφικό τομέα συνολικά αυξήθηκε κατά 2,2% στα €49 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά €0,7 εκ. στα €11,3 εκ. έναντι του πρώτου τριμήνου το 2020.

Οι πωλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ξεκινώντας με χαμηλότερες πωλήσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ωστόσο τον Μάρτιο παρατηρήθηκε βελτίωση στις πωλήσεις και στις τιμές, η οποία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο.

Η Τουρκία κατέγραψε και πάλι αύξηση των εγχώριων πωλήσεων και των τιμών, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους περιοχών της χώρας. Οι παράγοντες που ώθησαν την κατανάλωση ήταν οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών και τα μικρής κλίμακας έργα σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα. Καθώς η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 32% σε σχέση με το ευρώ μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2020 και του πρώτου τριμήνου του 2021, οι βελτιωμένες επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας στην Τουρκία είχαν μικρή επίδραση στην  κερδοφορία του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €37,7 εκ., καταγράφοντας μείωση 9,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Με βάση τα τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €0,2 εκ. σε σύγκριση με ζημία ύψους €0,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά στη βορειοανατολική Βραζιλία αυξήθηκε κατά 18% στη διάρκεια του τριμήνου, επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρήθηκε το 2020. Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Αpodi αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του κλάδου κατοικιών και του κλάδου των εμπορικών ακινήτων. Το πρώτο τρίμηνο η Apodi κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών φτάνοντας στα €18,3 εκ. (έναντι €16,3 εκ. το 2020) και αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €4,9 εκ. έναντι €2,5 εκ. το 2020, παρά την εξασθένιση του τοπικού νομίσματος.

Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στα €759 εκ., εμφανίζοντας αύξηση €74 εκ. σε σχέση με τα τέλη του 2020, αλλά μείωση €119 εκ. σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου 2020. Η προπληρωμή του υπολοίπου της οφειλής προς την IFC για την εξαγορά της μειοψηφικής συμμετοχής της στην Αίγυπτο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ύψους €40,8 εκ. αύξησε τα επίπεδα δανεισμού. Οι επενδυτικές δαπάνες, ανήλθαν σε €22 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι €21 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου  €0,40 ανά μετοχή στους εγγεγραμμένους ως μετόχους της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2021 (ημέρα καταγραφής – record date). Η καταβολή ορίσθηκε για τις 2 Ιουλίου 2021.

Στις 22 Απριλίου η TITAN Cement International S.A. προέβη στην αγορά 4.122.393 ιδίων μετοχών από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Αυτή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η TITAN Cement International S.A. προτίθεται να προβεί σε ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5% των μετοχών της TITAN Cement  International S.A.

Η διαδικασία ακύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου 2021, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη βελγική νομοθεσία.

Επιδόσεις ESG

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 και ανακοίνωσε τους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για το 2025 και μετά, που υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά -35% για το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μειώνοντας τις εκπομπές σε 500 kg / τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (Scope 1, net). Ο στόχος ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας στην Συμφωνία των Παρισίων COP21 και τον φιλόδοξο κλιματικό στόχο της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο ο Όμιλος ξεκίνησε την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 της εφοδιαστικής αλυσίδας (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου.

Ανάμεσα στα κύρια επιτεύγματα του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σχετικά με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, η Separations Technology, θυγατρική του Ομίλου με έδρα τις ΗΠΑ, έθεσε σε λειτουργία την πρώτη βιομηχανική μονάδα στον κόσμο για ανάκτηση, ξήρανση και ηλεκτροστατικό διαχωρισμό ιπτάμενης τέφρας από χώρους παλαιών αποθέσεων.

Μέσα από αυτή την καινοτόμο διαδικασία, ένα απόβλητο μετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας «πράσινα» προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο τσιμέντο, στο σκυρόδεμα και στην παραγωγή ενέργειας. Τα οφέλη που προκύπτουν περιλαμβάνουν το συνολικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα καθώς και μια λύση για την αποκατάσταση περιοχών με αποθέσεις ιπτάμενης τέφρας.

Προοπτικές

Οι τάσεις στις αγορές μας, καθώς και οι εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνουν τα ευνοϊκά θεμελιώδη, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας κατά τη διάρκεια του 2021 αλλά και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 2021 θα επηρεασθούν αρνητικά από την αύξηση του κόστους ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών.

Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America και η ανάπτυξη της οικονομίας στην Αμερική δείχνουν ότι η δραστηριότητα και η κερδοφορία θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Στις υπόλοιπες αγορές καταγράφονται επίσης θετικές τάσεις και βελτιωμένες προοπτικές. Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες βελτιώνονται και οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με ταχύτερους  ρυθμούς, οι οικονομίες ανοίγουν εκ νέου και το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται.2020.

Πηγή: sofokleousin.gr