Σταθερά στον δρόμο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου «Όλοι Εμείς» πορεύεται η ACHMEA, ο ολλανδικός ασφαλιστικός οργανισμός, στον οποίο ανήκει η INTERAMERICAN.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η ACHMEA παρουσίασε κέρδη προ φόρων 363 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση 186% έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου (127 εκατ.), παρά την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της COVID-19.

Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από τα βελτιωμένα αποτελέσματα του οργανισμού στις Κάτω Χώρες στους κλάδους Υγείας (147 εκατ.), Σύνταξης και Ζωής (170 εκατ.). Ειδικότερα, η αύξηση στη βασική ασφάλιση Υγείας προήλθε, κυρίως, από τον συνδυασμό χαμηλότερων ιατρικών δαπανών και των πρόσθετων κρατικών συνδρομών από το θεσμοθετημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης καταστροφών λόγω της πανδημίας.

Στις Κάτω Χώρες στον κλάδο Υγείας, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 13,8 δισ. ευρώ. Στους κλάδους Σύνταξης και Ζωής, η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων προήλθε από τα υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις, που απέφεραν οι ευνοϊκές εξελίξεις στις χρηματαγορές. Μικρή μείωση παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των Υπηρεσιών Συνταξιοδότησης. Οι κλάδοι Σύνταξης και Ζωής έδωσαν παραγωγή ασφαλίστρων 457 εκατ. ευρώ.

Οι Γενικές ασφαλίσεις στις Κάτω Χώρες παρουσίασαν, επίσης, αύξηση 13% στα λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία ανήλθαν στα 103 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση των κερδών στις Γενικές ασφαλίσεις οφείλεται όχι μόνο στην υψηλότερη παραγωγή ασφαλίστρων, που έφθασαν στα 2,4 δισ. αυξημένα κατά 3%, αλλά και στις χαμηλότερες αποζημιώσεις οδικών ατυχημάτων και ακόμη, στα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλισης προστασίας εισοδήματος και ομαδικής ασφάλισης από ασθένεια.

Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ACHMEA κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν στα 17,4 δισ. ευρώ, έναντι 17,7 πέρυσι (μείωση 2%). Οι διεθνείς δραστηριότητες στις χώρες Σλοβακία, Ελλάδα, Τουρκία και Αυστραλία συνεισέφεραν 23 εκατ. στα αποτελέσματα και 621 εκατ. στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, με σημαντική τη συμβολή της INTERAMERICAN (τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν προσεχώς).

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της ACHMEA η Bianca Tetteroo, νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου -διαδέχθηκε πρόσφατα τον απελθόντα Willem van Duin- μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι ειδικότερα στον κλάδο Υγείας, που αποτελεί κορμό των δραστηριοτήτων στις Κάτω Χώρες, «τα θετικά αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό μελλοντικών αυξήσεων των ασφαλίστρων και για την περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον». Η επικεφαλής του οργανισμού τονίζει, επίσης, την άμεση αντίδραση για την υποστήριξη των ασφαλισμένων που υπέστησαν φέτος ζημιές από καταστροφικά φαινόμενα (χιονοθύελλα, πλημμύρες).

Επιπροσθέτως, η Bianca Tetteroo υπογραμμίζει την ενίσχυση της ηγετικής θέσης του οργανισμού στις Κάτω Χώρες σε υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και σε καινοτομίες, νέες ιδέες και απαντήσεις σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα. Προτεραιότητα για την ACHMEA αποτελούν τρεις Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης από τους 17 SDGs του Ο.Η.Ε.: ο Στόχος «καλή υγεία και ευημερία», ο Στόχος «βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και ο Στόχος «δράση για το κλίμα».

Πηγή: sofokleousin.gr