Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών γενικής εκπαίδευσης, που θα ισχύσουν από το νηπιαγωγείο μέχρι την Γ’ Λυκείου, παρουσίασε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη Τύπου.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε σε «επανάσταση» του τρόπου διδασκαλίας των παιδιών, καθώς «η ουσία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης» στο σχολείο αλλάζει ριζικά, μέσω των 166 ΝΠΣ σε όλα τα γνωστικά πεδία: κοινωνικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μαθηματικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, πρώτη σχολική ηλικία, τέχνες και πολιτισμός. Πρόσθεσε, πως η έμφαση δίδεται στη «μαθητοκεντρική προσέγγιση», σε θεματικά πεδία που παραμένουν σταθερά από τάξη σε τάξη και στην ψηφιακή διάσταση.

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών βασίζονται «στην επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την ευθυγράμμιση με τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της παιδαγωγικής» και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, κάποια από τα έως τώρα προγράμματα σπουδών είναι από το 1998.

Το μάθημα θα γίνεται μέσω βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας, «όπου τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν κριτικά, δημιουργικά και να εστιάσουν στην ουσία, όχι στην άκριτη αποστήθιση», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

Στα Μαθηματικά εισάγονται τα Στοχαστικά Μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες, στην Ιστορία ενισχύεται η ευρωπαϊκή και παγκόσμια θεώρηση της Ιστορίας, στη Λογοτεχνία η ανάγνωση-διδασκαλία αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου (βιβλίου), στη Βιολογία η προσέγγιση βιολογικών εννοιών μέσω κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων, στην Πληροφορική η ανάπτυξη λύσεων αυθεντικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων και η ανταπόκριση στις τεχνολογικές προκλήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Γιάννης Αντωνίου.

Για παράδειγμα, στο μάθημα της Ιστορίας, αντί ο/η μαθητής/τρια να απομνημονεύσει ένα τμήμα της ύλης, καλείται «να μπει στο ρόλο του ιστορικού προσώπου, να γράψει μια επιστολή, ένα λόγο σα να ήταν ο/η ίδιος/α το ιστορικό πρόσωπο», περιέγραψε η κ. Κεραμέως.

Στην Α’ Δημοτικού η διδασκαλία δεν θα οργανώνεται με βάση τα σημεία στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό κλπ) αυτά καθαυτά, αλλά «αξιοποιώντας τις δραστηριότητες εκείνες, που θα καταστήσουν ικανό τον μαθητή να τα αναγνωρίζει και να τα αποδίδει κατά την ανάγνωση».

Στα Μαθηματικά η θεματική του ενός «Μοτίβο-Συναρτήσεις» προχωράει από την αναγνώριση μοτίβου στην Α’ Δημοτικού έως τη μελέτη μοντέλων πληθυσμών στη Γ’ Λυκείου, που η μεταβολή τους περιγράφεται με εκθετικές συναρτήσεις, όπως τα κρούσματα covid-19.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου στις 22 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η πιλοτική εφαρμογή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, η οποία θα συνεχιστεί και του χρόνου. Αρχές του χρόνου θα προχωρήσει η επιμόρφωση ακόμα 35.000 εκπαιδευτικών.

Η καθολική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών προβλέπεται για το 2023.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε, πως για τον σχεδιασμό των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών «αξιοποιήθηκε πλήρως το έργο προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα της χρονιάς 2011-12».

πηγή: ΑΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr