Δράσεις συμβουλευτικής στην επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις περιλαμβάνονται σε έργο ολοκληρωμένης υπηρεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Κεντρική Μακεδονία.

Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία και έχει στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την εξοικείωσή τους με ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου. Παράλληλα προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Το έργο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι μέσω των εν λόγω δράσεων διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιπλέον υπογράμμισε ότι στόχος των ενεργειών αυτών είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης, αλλά και η αφαίρεση οποιουδήποτε εμποδίου, ώστε οι πολίτες με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τις πολιτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο για τα άτομα με αναπηρίες, όσο και για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και χαρακτήρισε την Περιφέρεια πρωταγωνίστρια στη στήριξή τους.

Πηγή: sofokleousin.gr