Την αναβολή της εφαρμογής του τέλους ταφής αποβλήτων τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής της για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και τη Διαχείριση Απορριμμάτων.

Σε αυτό το διάστημα η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει τους δήμους και να επιταχύνει τα απαιτούμενα έργα διαχείρισης αποβλήτων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των αποβλήτων να οδηγούνται σε ταφή, τονίζει η ΚΕΔΕ.

Η επιτροπή Ενέργειας- Περιβάλλοντος ζητεί ακόμη την αναβάθμισης υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. των υποσταθμών ανύψωσης τάσης).

Πηγή: sofokleousin.gr