Πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ, στην «OPTIMA BANK» (πρώην «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ») για παράβαση των διατάξεων σε σχέση με μη σύναψη σύμβασης για την παροχή συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

– Την επιβολή προστίμου, ύψους 5.000 ευρώ, στην εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ», λόγω καθυστερημένης υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2020.

Πηγή: sofokleousin.gr