Εξαιρετικά αποδοτική δραστηριότητα αποδεικνύεται η διαχείριση-εκκαθάριση κόκκινων δανείων και το “κυνήγι” των οφειλετών: Η Intrum που διαχειρίζεται σχεδόν το σύνολο των τιτλοποιημένων κόκκινων απαιτήσεων της Τρ. Πειραιώς, είχε πέρυσι έσοδα 165 εκατ. ευρώ και απεκόμισε καθαρά κέρδη 69,7 εκατ. ευρώ προ φόρων.

Τα καθαρά κέρδη αντιστοιχούν σε ετήσια απόδοση 17,5% επί των ιδίων κεφαλαίων της τα οποία ήταν 397,8 εκατ. στην έναρξη της χρήσης.

 Η εταιρεία έχει διανείμει ήδη μέρος των κερδών αυτών στους μετόχους της, υπό μορφήν προμερίσματος.

Η Intrum Hellas έχει υπό διαχείριση απαιτήσεις συνολικού ποσού 26 δισ. ευρώ. Πέραν της αρχικής συμφωνίας με την Τρ. Πειραιώς, πέρυσι ανέλαβε τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων «Aeolus» (1,1 δισ. ευρώ), Phoenix (1,9 δισ.) καθώς και των δανείων του ομίλου Forthnet (300 εκατ. ευρώ).

Φέτος υπέγραψε νέες συμφωνίες με την Τρ. Πειραιώς για τα χαρτοφυλάκια Vega I, Vega II και Vega III, μεικτής λογιστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ.

 Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του μητρικού oμίλου Ιntrum, η εταιρεία επιδιώκει τώρα να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τας. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται ο σχεδιασμός για αλλαγή λειτουργικού μοντέλου και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr