Μεγάλη αύξηση εσόδων επέτυχε στο 9μηνο η Intralot, βασιζόμενη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στις ΗΠΑ και την θετική πορεία της Bilyoner στην Τουρκία. Παρέμεινε όμως ζημιογόνος, αν και στη λογιστική κατάσταση 9μήνου εμφανίζει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα – κέρδη 44,5 εκατ. ευρώ.

Το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται στο όφελος που προέκυψε από την αναδιάρθρωση δανεισμού, με το κούρεμα των ομολογιακών δανείων της και την παραχώρηση στους ομολογιούχους του 34,27% των μετοχών της Intralot US Securities, μέσω της οποία ελέγχεται η θυγατρική στις ΗΠΑ.

Με το κούρεμα διαγράφηκε χρέος 45,5 εκατ. ευρώ, ενώ από τη μεταβίβαση μετοχών της Intralot US Securities προέκυψε (λογιστικό) κέρδος 43,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά προστέθηκαν στα λειτουργικά αποτελέσματα και έτσι ο όμιλος εμφάνισε κέρδη στο εννεάμηνο.

Χωρίς αυτά τα “έξτρα” ποσά που δεν πρόκειται βέβαια να επαναληφθούν, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά: Ζημίες 44 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων, μείωση χρέους

Ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι δραστηριότητες κάτω από την INTRALOT Inc. στις ΗΠΑ (κύκλος εργασιών +26,3%, EBITDA +63,5%) κατά το εννεάμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 20,4% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 84,2 εκατ. ευρώ (+196,9% σε ετήσια βάση).

Οι καθαρές επενδύσεις του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 17,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 36,3% σε ετήσια βάση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2021 ανήλθαν στα 90,3 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 501,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021, μειωμένος κατά 149,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020. Ο συνολικός δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά 137,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 και κατά 159,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του ομίλου περιορίστηκε κοντά στα 3,0 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2021. Τον Νοέμβριο, η Intralot κυκλοφόρησε τη νέας γενιάς Πλατφόρμα Λοταρίας «LotosX», δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Lotto Hamburg να προσφέρεται τόσο από τα κανάλια λιανικής όσο και Διαδικτυακά. Τον Δεκέμβριο, η Intralot υπέγραψε την επέκταση της σύμβασής της με την ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024, στον τομέα των αριθμολαχείων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intralot, Σωκράτης Π. Κόκκαλης, «τα αποτελέσματα του εννεάμηνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της συμφωνίας βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης που επιτεύχθηκε στις αρχές Αυγούστου. Η ισχυρή βελτίωση στη δημιουργία ταμειακών ροών και τα υψηλά περιθώρια EBITDA που θα ενισχυθούν περισσότερο από το μειωμένο μελλοντικό κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού, ισχυροποιούν περαιτέρω το συνολικό χρηματοοικονομικό προφίλ και τις προοπτικές της IΝΤRALOT για επιδίωξη νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω στρατηγικών συνεργασιών».

 

Πηγή: sofokleousin.gr