Με ηλεκτρονικό μάτι θα ελέγχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τους οφειλέτες του Δημοσίου, επιχειρώντας να εντοπίσει εκείνους, που ενώ έχουν περιουσιακά στοιχεία, επιλέγουν να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ αποκτά ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα αναζητεί περιουσιακά στοιχεία και πληροφορίες από άλλες βάσεις δεδομένων, όπως το Κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ και το Σύστημα Άϋλων Τίτλων.

Επίσης θα ζητεί πληροφορίες από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το νέο πληροφοριακό σύστημα με την χαρακτηριστική ονομασία «Eispraxis» θα δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. 

Πόσοι είναι οι οφειλέτες 

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των οφειλετών του Δημοσίου τον Μάιο ανήλθε σε 3.905.073 έναντι 3.937.848 τον Απρίλιο.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο τον Μάιο του 2021 διαμορφώθηκε στα 109,084 δισ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μεταβολή έναντι του ποσού των 109,085 δισ. ευρώ στο οποίο ανέρχονταν τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο. 

Ειδικότερα, τον Μάιο το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ( φορολογικές και μη) ανήλθαν στα 340 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 266% έναντι του ποσού των 93 εκατ ευρώ που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου το σύνολο των οφειλών ανήλθε σε 2,901 δισ. ευρώ έναντι 2,523 δισ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020 ( αύξηση 15%)

Σε ό,τι αφορά μόνο τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους τον Μάιο ανήλθαν σε 315 εκατ. ευρώ έναντι 84 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 275%.

Το πεντάμηνο οι νέες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 2,647 δισ. ευρώ έναντι 2,365 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ( αύξηση 12%).

Πηγή: sofokleousin.gr