Στην πώληση των μετοχών που κατείχε η ίδια και θυγατρικές της εταιρείες στην “Φιλοκτήτης ΑΕ”, με αγοραστή την  Darzalas Capital Sarl, έναντι συνολικού τιμήματος 1,00 ευρώ προχώρησε η “Ιασώ”.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε εταιρική ανακοίνωση, “η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η “Εταιρία”) ανακοινώνει την πώληση από την ίδια και τις θυγατρικές της (ο “Όμιλος”) του συνόλου των μετοχών που κατείχε (ήτοι το 89,9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Φιλοκτήτης ΑΕ”) στην Darzalas Capital Sarl, έναντι συνολικού τιμήματος 1,00 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr