Οικοπεδική έκταση 40 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο αποκτά η εισηγμένη εταιρεία ακίνητης περιουσίας Trastor, εξαγοράζοντας το 100% των μετοχών της εταιρείας «Πηλέας Κτηματική ΑΕ», στην οποία ανήκει η έκταση.

 Στο οικόπεδο αυτό θα ανεγερθεί σύγχρονο κέντρο ψύξης, αποθήκευσης και διανομής, με εκτιμώμενη συνολική επιφάνεια 22 χιλιάδων τμ, περιβαλλοντικά πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η επένδυση θα προχωρήσει με την υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της «Πηλέας Κτηματική», μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπονται στο προσύμφωνο.

To συνολικό τίμημα της εξαγοράς θα είναι ισόποσο με την καθαρή θέσης της εξαγοραζόμενης εταιρείας (εκτιμώμενη αξία ακινήτου μείον υποχρεώσεις)

Πηγή: sofokleousin.gr