Ενισχύει την παρουσία της στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων η Τρ. Πειραιώς, εξαγοράζοντας την Iolcus Investments – μία ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και ατομικών χαρτοφυλακίων.

Η εξαγορά πραγματοποιείται με τίμημα περίπου 10 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί μετά τη χορήγηση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Η Iolcus Investments ιδρύθηκε το 2011 και είναι από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του κλάδου, με αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, Εχει υπό διαχείριση  κεφάλαια πελατών περίπου 1 δισ. ευρώ. Ιδρυσε και διαχειρίζεται τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια Apolis, με έδρα το Λουξεμβούργο. Επίσης διαχειρίζεται ατομικά χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών πελατών σε τράπεζες-θεματοφύλακες στην Ελλάδα, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.  Επικεφαλής της είναι ο Αχιλλέας Κοντογούρης.

Σχολιάζοντας το deal, o Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε:

«Η συναλλαγή θα συμβάλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας και στην ενίσχυση της ήδη ισχυρής τεχνογνωσίας της στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών.

Η Iolcus είναι μια από τις πλέον εδραιωμένες πλατφόρμες διαχείρισης κεφαλαίων, με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Θα αποτελέσει ένα επενδυτικό εργαλείο για την Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να αξιοποιήσει τις προοπτικές ανόδου που χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά».

Σε ανακοίνωσή της η Τρ. Πειραιώς αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς ως προς την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα και θα επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για την Τράπεζα:

▪ άμεση ενίσχυση των πηγών εσόδων από προμήθειες, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης,

▪ αξιοποίηση της ευνοϊκής δυναμικής που γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην ελληνική αγορά διαχείρισης χαρτοφυλακίων, αμοιβαίων κεφαλαίων και παροχής επενδυτικών
συμβουλών,

▪ ισχυροποίηση της πρωταγωνιστικής θέσης στην αγορά, με υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών 6 δισ. ευρώ και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πηγή: sofokleousin.gr