Την ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών ανέλαβε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής Quality& Reliability (Q&R) και η Vodafone, με ποσοστά 51% και 49% αντίστοιχα.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ και ανατέθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Αντικείμενο του έργου είναι ο μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Προξενικές Αρχές του υπουργείου παγκοσμίως. Βασικοί στόχοι:
• Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
• Η διεκπεραίωση χωρίς φυσική παρουσία των πολιτών αιτημάτων σχετικά με πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις , διαβατήρια , στρατολογικά, πληρεξούσια, μετοικεσίες, φορολογικά κλπ.

Οι υποστηριζόμενες υπηρείες θα προσφέρονται σε 24ωρη βάση σε 19 διαφορετικές γλώσσες. 

Πηγή: sofokleousin.gr