Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2366/2021 απόφασή του (πρόεδρος Δημήτριος Σκαλτσούνης και εισηγητής ο πάρεδρος Ανδρέας Χρυσικόπουλος), έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι είναι αντισυνταγματική η μεταβολή του τρόπου ανάδειξης του προέδρου δημοτικού συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τους νόμους 4623/2019 και 4625/2019, που αφορούν τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και λόγω της αντισυνταγματικότητας παραπέμφθηκε το όλο θέμα στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019, κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών της 26.5.2019 δημοτική περίοδο (1.9.2019 – 31.12.2023), παραβιάζουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, καθώς και τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4, 5, 51, 52 και 102 του Συντάγματος, δεδομένου ότι τόσον οι εκλογείς όσο και οι εκλεγέντες κατά τις εν λόγω εκλογές σύμβουλοι κοινότητας είχαν συνεκτιμήσει, για τη διαμόρφωση της εκλογικής τους βούλησης, την καταργηθείσα προγενέστερη ρύθμιση του νόμου 4604/2019.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr