Η BFF ανακοινώνει την νέα της εταιρική ταυτότητα σε συνέχεια της συγχώνευσης της μητρικής εταιρείας BancaFarmafactoring S.p.A. με την DEPObank S.p.A.1 και την δημιουργία της νέας εταιρικής οντότητας με την επωνυμία BFF Bank S.p.A.

Η BFF είναι ένας ανεξάρτητος τραπεζικός οργανισμός με ηγετική παρουσία στην Ευρώπη στον κλάδο παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία καταγράφει σταθερά, υψηλούς δείκτες παραγωγής κεφαλαίων και κερδοφορίας, ενώ η δραστηριότητά της είναι ευθυγραμμισμένη με ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο με έμφαση στην ανάπτυξη. H BFF εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων factoring και δανειοδοτήσεων, σε υπηρεσίες κινητών αξιών καθώς επίσης και σε υπηρεσίες τραπεζικών και εταιρικών πληρωμών.

Το νέο και εκμoντερνισμένο λογότυπο, θα οδηγήσει τον όμιλο σε μια νέα εταιρική και εμπορική ταυτότητα, αντικαθιστώντας σταδιακά το υφιστάμενο λογότυπο, αρχής γενομένης από την 5η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση τίθεται σε ισχύ. Η σταδιακή αντικατάσταση του λογότυπου έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να ευθυγραμμίζεται με την ολοένα αυξανόμενη εσωτερική και εξωτερική απαίτηση τήρησης των πρωτοκόλλων περιβαλλοντικής προστασίας και δημιουργίας βιώσιμων στρατηγικών σε όλα τα επίπεδα.

Για αυτόν το λόγο η διαδικασία αναδημιουργίας της εταιρικής ταυτότητας (rebranding) σε όλη την Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στον Μάρτιο, ούτως ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σπατάλη προμηθειών σε χαρτί ή άλλα υλικά, τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να αναδιοργανωθούν.

Το νέο λογότυπο παρουσιάστηκε σήμερα σε όλους τους εργαζόμενους σε ζωντανή μετάδοση στο πλαίσιο σχετικής ψηφιακής εκδήλωσης – στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Ομίλου από όλη την Ευρώπη – συμφώνως προς τα πρότυπα της ιδιαίτερης εταιρικής κουλτούρας που υιοθετεί η εταιρεία, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της δραστηριότητας της.  

«Η νέα μας εταιρική ταυτότητα συμβολίζει το σημαντικό βήμα που κάναμε για την εξέλιξη του Ομίλου μας. Είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι στην αγορά ώστε να παράγουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, και για αυτόν το λόγο θελήσαμε να εκμοντερνίσουμε το λογότυπό μας ώστε να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα με την νέα μας εταιρική και εμπορική στρατηγική» δήλωσε ο κ. Massimiliano Belingheri, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BFF Banking Group.

Εμπνευσμένο από την Τέχνη

Το νέο εταιρικό έμβλημα, όπως και το υφιστάμενο, χαρακτηρίζεται από απλότητα σχεδιασμού και έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να δίνει την αίσθηση κίνησης προς τα εμπρός.

Πηγή έμπνευσης του νέου λογότυπου αποτέλεσε το έργο Danza, το οποίο φιλοτέχνησε για λογαριασμό της εταιρείας ο καλλιτέχνης Gianfranco Pardi, και το οποίο στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δωρεά στον Δήμο του Μιλάνο το 2006 2, και πλέον κοσμεί ένα από τα σπουδαιότερα τοπόσημα της πόλης, κοντά στα κεντρικά γραφεία της BFF.

Το εν λόγω γλυπτό αποτελείται από ένα σύνολο κίτρινων επικλινών γραμμών οι οποίες – μέσω των καμπύλων και των σημείων τομής που δημιουργούν μεταξύ τους – υποδηλώνουν την κίνηση και τον δυναμισμό της αλλαγής, στοιχεία που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις αρχές και το όραμα της εταιρείας για καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές.

Το σκεπτικό πίσω από το εταιρικό σύνθημα

Το νέο λογότυπο συνοδεύεται από το υπάρχον εταιρικό σύνθημα «a bank like no other» το οποίο παρουσιάστηκε το 2017.
Σε συνέχεια της συγχώνευσης με την DEPObank, δύο ηγέτες στους τομείς δραστηριότητάς τους ενώνουν τις δυνάμεις τους. Το εν λόγω εταιρικό σύνθημα υποδηλώνει τις επιτυχίες των δύο εταιρειών και τις μοναδικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για το μέλλον.

Η Αποστολή και το Όραμα της εταιρείας παραμένουν ως έχουν και όπως ορίζονται στο στρατηγικό πλάνο «BFF 2023».

  • Αποστολή: Να είμαστε ηγέτες στην καινοτομία και στην εξυπηρέτηση των πελατών στις αγορές δραστηριότητάς μας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ ρίσκου και υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, όντας πάντα ευθυγραμμισμένοι με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών
  • Όραμα: Να είμαστε ηγέτες στους κλάδους εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων στην Ευρώπη.

Γραμματοσειρά και χρώματα

Κάθε γράμμα του λογότυπου είναι κεφαλαίο και έχει μεγεθυνθεί προκειμένου να υποδηλώνει μια πιο άμεση σύνδεση με την νέα εταιρική ταυτότητα και τα μηνύματα περί ανάπτυξης, σταθερότητας και ευκινησίας. Η γραμματοσειρά είναι μοναδική στο είδος της ώστε να επιβεβαιώνει περαιτέρω το εταιρικό σύνθημα «a bank like no other».

Τα χρώματα παραμένουν ίδια, κίτρινο – ώστε να θυμίζει το έργο του Pardi – και μπλε, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια νέα ανανεωμένη χρωματική παλέτα σχεδιασμένη για καλύτερη συμβατότητα με ψηφιακά κανάλια.
Οι τρεις διαφορετικές επιχειρηματικές γραμμές της εταιρείας – factoring & δανειοδοτήσεις, υπηρεσίες κινητών αξιών, υπηρεσίες τραπεζικών και εταιρικών πληρωμών – θα έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χρώματα από τη νέα χρωματική παλέτα, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό video

Βασικά σημεία συναλλαγής – συγχώνευσης με την DEPObank:

  • Η Banca Farmafactoring S.p.A (BFF) και η DEPO bank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. (DEPObank) ανακοινώνουν ότι η BFF ολοκλήρωσε το κλείσιμο της συμφωνίας εξαγοράς και της συνεπακόλουθης συγχώνευσης με την DEPObank.
  • Ως εκ τούτου δημιουργείται η μεγαλύτερη ανεξάρτητη τράπεζα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων στην Ιταλία, με έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες συναλλαγών κινητών αξιών, υπηρεσίες πληρωμών καθώς επίσης και υπηρεσίες factoring και διαχείρισης πιστώσεων και απαιτήσεων από τους φορείς δημόσιας διοίκησης.
  • Από την 1η Μαρτίου, η BFF θα απορροφήσει κατά 100% την DEPObank ως αποτέλεσμα:
  1. Της εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου ύψους 76% της DEPObank από τους υφιστάμενους μετόχους, εκ των οποίων και του βασικού μετόχου Equinova UK HoldCo Limited (Equinova) 1
  2. Της υπογραφής της σχετικής πράξης συγχώνευσης με την DEPObank, με την απορρόφηση της DEPObank από την BFF, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 5η Μαρτίου 2021 (γεγονός που οδηγεί σε ανταλλαγή του υπολειπόμενου 24% του μετοχικού κεφαλαίου της DEPObank, με νέες μετοχές της BFF που θα προκύψουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου). Σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Equinova θα κατέχει μερίδιο 7,6% της νέας εταιρικής οντότητας που θα προκύψει από την συγχώνευση.
  • Με αυτή τη συγχώνευση, η BFF ενδυναμώνει την στρατηγική της θέση, επεκτείνοντας την δραστηριότητά της και στους τομείς της αγοράς στους οποίους η DEPObank διατηρεί ηγετική παρουσία. Παράλληλα ενδυναμώνεται η χρηματοδοτική και κεφαλαιακή της βάση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών της.
  • Η DEPObank εντάσσεται σε έναν διεθνή, εισηγμένο και κερδοφόρο Όμιλο, με υψηλά πρότυπα λειτουργικής αποδοτικότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργική συνέχεια, η πλήρης επιχειρησιακή αποδοτικότητα, και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών των δύο εταιρειών, η δραστηριότητα της DEPObank θα ενταχθεί σε ένα αυτόνομο τμήμα της BFF
  • Η νέα εταιρική οντότητα θα παρουσιαστεί επίσημα στο πλαίσιο της εκδήλωσης Investor Day, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου 2021. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου σε ψηφιακό περιβάλλον και για να την παρακολουθήσετε μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική πρόσκληση που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της BFF στην ενότητα Investors > Key Figures

Πηγή: sofokleousin.gr