Σε μεγαλομετόχους της – μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη – και σε άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα και εταιρείες  μεταβιβάζει η Motor Oil το 7% της Optima Bank, έχοντας αποφασίσει να περιορίσει σταδιακά το ποσοστό συμμετοχής της στην τράπεζα.
Οπως ανακοινώθηκε, το ΔΣ της εισηγμένης έδωσε ειδική άδεια στη θυγατρική Ireon Investments να προχωρήσει στην πώληση 263.369 μετοχών της τράπεζας, με τίμημα 18,35 ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 7% του μετοχικού κεφαλαίου της Optima.
Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 4,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε αποτίμηση 69 εκατ. ευρώ για την τράπεζα.

Η αποτίμηση έγινε από την Grant Thornton, η οποία έκρινε τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή ως εύλογη και δίκαιη για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη.

Πηγή: sofokleousin.gr