Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την κρατική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του μετριασμού της οικονομικής ζημιάς που υπέστη η αεροπορική εταιρεία, από τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορονοϊού, εξασφάλισε η Aegean.

 Η επιχορήγηση της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα είναι άμεση, ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ελληνικές αρχές η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ, από την οποία το ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει το 11,5% των μετοχών της εταιρείας.

 Το ποσό των 120 εκατ. ευρώ, αφορά το διάστημα 23 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020 και εγκρίθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) με τιμή εξάσκησης ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας κατά την αύξηση που θα προκηρυχθεί. Οι τίτλοι θα μπορούν να εξασκηθούν μεταξύ 2-5 ετών από την καταβολή της ενίσχυσης, ώστε να υπάρχει όφελος από την όποια αύξηση της τιμής της μετοχής, και θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατόπιν της αύξησης των ιδιωτών.

Τέλος, δεδομένης της εγκριτικής απόφασης της Ε.Ε., η εταιρεία σκοπεύει να δρομολογήσει τις απαραίτητες εταιρικές διαδικασίες και αιτήσεις για έγκριση από τις αρχές κεφαλαιαγοράς στο προσεχές διάστημα. Στόχος της εταιρείας, υπογραμμίζεται, είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέσα στο πρώτο τρίμηνο-τετράμηνο του έτους.

Πηγή: sofokleousin.gr