Η Intralot ανακοίνωσε δεσμευτική συμφωνία με την SAGA στην Βραζιλία, για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Intralot do Brasil, που αντιπροσωπεύει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Το τίμημα είναι μικρό, 700 χιλιάδες. Ομως η συμφωνία προβλέπει ότι η Intralot θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην Intralot do Brasi.

Η SAGA κατείχε το 20% και γίνεται πλέον μοναδικός μέτοχος της Intralot do Brasil.

Η πωληθείσα θυγατρική συνεισέφερε πέρυσι το 0,5% στα συνολικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Intralot.

Πηγή: sofokleousin.gr