Παγκοσμίως οι μετοχικές αγορές καταγράφουν δυναμική ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα που σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2020, με την αστάθεια ωστόσο να παραμένει αυξημένη, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία επικαιροποίηση της κατάταξης κεφαλαιοποίησης των εταιρειών της λίστας Global Top 100 της PwC.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η απογοητευτική εικόνα των κερδών του πρώτου εξάμηνο του 2020 στις φετινές εκθέσεις θα μπορούσε να έχει ως πιο άμεση συνέπεια μια επαναξιολόγηση των κινδύνων ύφεσης και των σχετικών μετοχικών αποτιμήσεων. 

Σημειώνοντας μείωση 15% (3.905 δισ. δολ. ΗΠΑ) από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020, η κεφαλαιοποίηση των Global Top 100 τον Ιούνιο του 2020 υπολειπόταν μόλις κατά 1% (335 δισ. δολ. ΗΠΑ) συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2019.

Αντίστοιχα, στις 30 Ιουνίου 2020, ο Δείκτης MSCI World Index (που εκφράζει τη μετοχική απόδοση μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 23 αναπτυγμένες αγορές) ήταν κατά 7% χαμηλότερος σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019, έχοντας ανακτήσει το μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους του πρώτου τριμήνου του 2020. 

Σύμφωνα με τον Ross Hunter, IPO Centre Leader της PwC:  «Λόγω της σημαντικής αστάθειας των χρηματοοικονομικών αγορών, οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως προσφέρουν σχετική ασφάλεια στους επενδυτές. Η συγκέντρωση εταιρειών Τεχνολογίας και Καταναλωτικών Υπηρεσιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το προβάδισμα των Global Top 100 σε σύγκριση με τον ευρύτερο δείκτη αγοράς.

Έχει διαμορφωθεί ένα δυσχερές περιβάλλον για όλες τις εταιρείες, αλλά υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις στη σχετική απόδοση των διαφορετικών περιοχών και τομέων. Ελπίζω ότι η παρούσα τριμηνιαία επισκόπηση θα οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι αγορές τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου κατά την προσαρμογή τους σε αυτό το αβέβαιο τοπίο», είπε.

Ανάλυση κατά περιοχή

Οι εταιρείες της λίστας Global Top 100 από τις ΗΠΑ και την Κίνα και τις περιοχές της ανάκτησαν τις απώλειες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 – Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος δεν κατάφεραν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. 
Οι εταιρείες τεχνολογίας συνεισέφεραν στην αύξηση κεφαλαιοποίησης κατά 21% για τις εταιρείες των ΗΠΑ από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο του 2020.
 Η απόδοση της Κίνας και των περιοχών της από το Δεκέμβριο του 2019 ωφελήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως το γεγονός ότι προηγείται στην ανάκαμψη από τις συνέπειες του COVID-19 και ότι διαθέτει έναν ισχυρό τομέα Τεχνολογίας και ηλεκτρονικού εμπορίου (Υπηρεσίες Πελατών). 

Εταιρείες

Μεταξύ των Global Top 100, 87 εταιρείες κατέγραψαν αύξηση της κεφαλαιοποίησής τους από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με μόλις 10 εταιρείες το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.

Δέκα εταιρείες που κατατάσσονταν μεταξύ των Global Top 100 τον Μάρτιο του 2020 βρέθηκαν εκτός λίστας τον Ιούνιο του 2020 καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Πηγή: sofokleousin.gr