Ως επίσημη θέση της Επιτροπής Περιφερειών της Ε.Ε, υιοθετήθηκε η εισήγηση του Β’ αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Δημήτρη Κάρναβου για το 8ο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.

Η ΚΕΔΕ, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα αποτελέσει τον δεσμευτικό «χάρτη» για τις πολιτικές για το περιβάλλον την επόμενη δεκαετία και αποτελεί πλέον την πιο σημαντική πολιτική για την Ένωση τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Κάρναβος στην εισήγησή του, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση της ανεπαρκούς εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών και της νομοθεσίας, στην πλήρη συμμετοχή και συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, στη μεγαλύτερη ανάδειξη της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της ανθρώπινης υγείας κ.α.

Πηγή: sofokleousin.gr