Η συνολική συνεισφορά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κατά την πανδημία, σε όρους ΑΕΠ ήταν 6,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ χρηματοδότησης, συνεισφέρει στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας με 2 ευρώ επιπλέον.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας με αφορμή ότι αναδείχθηκε «Best Performing New Member» για τη δραστηριότητά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεχώρισε για την συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία, έχοντας χορηγήσει από το 2020 έως σήμερα πάνω από 39.000 δάνεια αξίας άνω των 8,4 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα υλοποίησης των χρηματοδοτικών της εργαλείων της HDB, με time-to-market μέχρι 3 μήνες, και στη συμβολή της HDB στη δημιουργία περισσότερων από 18.600 νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, η HDB διακρίθηκε για την ταχύτητα του εσωτερικού της μετασχηματισμού με νέα ταυτότητα, σύγχρονη οργανωτική δομή και ανανεωμένο ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η HDB μέσω της δραστηριότητάς της σε προγράμματα δανειοδότησης στην Ελλάδα το 2020, υποστήριξε επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 237.800 εργαζόμενους.

Η συνολική συνεισφορά σε όρους ΑΕΠ ήταν 6,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ χρηματοδότησης, συνεισφέρει στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας με 2 ευρώ επιπλέον.

Παράλληλα, η HDB ξεχωρίζει και για τα μελλοντικά της σχέδια: Ετοιμάζει μια καινοτόμα πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα, μια ενιαία πλατφόρμα Know your Customer (KYC) που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

Θα προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, να υποβάλλουν στοιχεία και έγγραφα που θα πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους και την ενημερότητα τους καθώς και το επιχειρηματικό τους πλάνο.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει μια σύγχρονη και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα αποτελεί εργαλείο διαμόρφωσης της εικόνας των επιχειρήσεων αλλά και της διαμόρφωσης πολιτικών στήριξης επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η HDB, έχει δημιουργήσει τη δική του παγκόσμια κοινότητα δικτύωσης, με το όνομα «InnoAgora powered by HDB», φτάνοντας τα 400 μέλη σε λίγους μήνες λειτουργίας, στη διεθνούς φήμης πλατφόρμα EuroQuity, η οποία αριθμεί περίπου 22.100 μέλη.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός εξειδικευμένου δικτύου επενδυτών και επιχειρηματιών που προσφέρει τη δυνατότητα στις ελληνικές καινοτόμες εταιρείες να βρίσκουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και γνώσης. Μέσω της InnoAgora, η HDB χτίζει μια μακροχρόνια σχέση με επενδυτές και επιχειρηματίες παρέχοντας μη χρηματοδοτική υποστήριξη μέσα από δωρεάν υπηρεσίες διασύνδεσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και e-pitching sessions.

Η HDB πρωτοπορεί ξεκινώντας να αναπτύσσει Proof of Concepts για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων πλατφορμών αξιολόγησης απόδοσης με βάση Business Intelligence εργαλεία, προκειμένου να βελτιώσει την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, με κριτήρια Καινοτομίας και ESG».

Πηγή: sofokleousin.gr