Ρευστότητα 350 εκατ. ευρώ θα αντλήσει από τη διεθνή χρηματαγορά η ΔΕΗ, εκδίδοντας 7ετή ομόλογα με «Ρήτρα Αειφορίας». Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η εταιρεία θα αποκομίσει σημαντικό όφελος από τη διαφορά επιτοκίου (μείωση του κόστους δανεισμού).

Οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου.

Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών είναι η Goldman Sachs και η HSBC.

Το roadshow της προσφοράς ξεκίνησε σήμερα.

Πηγή: sofokleousin.gr