Διευρύνουν το πεδίο εργασιών τους τα ΕΛΤΑ, αναλαμβάνοντας τη διανομή-παράδοση αποστολών της  Amazon στην Ελλάδα.

Τα προς διανομή εμπορεύματα θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από εταιρείες διεθνών ταχυμεταφορών που συνεργάζονται με την Amazon. Τα ΕΛΤΑ θα αναλαμβάνουν το “τελευταίο μίλι”, δηλαδή την παράδοση των εμπορευμάτων στον τελικό παραλήπτη.

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου επέλεξε τα ΕΛΤΑ μετά από διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών προσφορών.

Η συμφωνία με την Amazon  θα δώσει τη δυνατότητα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία να αξιοποιήσουν πληρέστερα και αποδοτικότερα το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο που διαθέτουν, να εξασφαλίσουν  πρόσθετα έσοδα και να αποκτήσουν τεχνογνωσία πολύτιμη για την περαιτέρω προσαρμογή τους στις συνθήκες αγοράς.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, υλοποιώντας πλάνο εξυγίανσης με μείωση προσωπικού, αλλαγή οργανωτικής δομής και αναδιοργάνωση του δικτύου.

Πηγή: sofokleousin.gr