Αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις και τα έσοδα της Hennes & Mauritz (H&M) το τρίμηνο που ολόκληρώθηκε το Φεβρουάριο, καθώς η σουηδική εταιρεία λιανικών πωλήσεων μείωσε το επίπεδο των εκπτώσεων στα ενδύματα της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα έσοδα κατέγραψαν αύξηση 23%, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών μεταβολών, τους τρεις μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο και οι πωλήσεις ανήλθαν σε 49,2 δισ. κορώνες ($5,1 δισ.) κοντά στην πρόβλεψη των αναλυτών για 49,1 δισ. κορώνες

Η H&M αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τις πωλήσεις στη Ρωσία, την έκτη μεγαλύτερη αγορά της, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το 4% των συνολικών εσόδων κατά το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τα καταστήματα στην Ουκρανία έκλεισαν επίσης για την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων.

Η H&M δήλωσε τον Ιανουάριο ότι προγραμματίζει το κλείσιμο 120 καταστημάτων φέτος, κυρίως στην Ευρώπη.

Τον Ιανουάριο, η διευθύνων σύμβουλος Helena Helmersson έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό των πωλήσεων με ταχύ ρυθμό μέχρι το 2030, με αύξηση πωλήσεων κατά 10% με 15% ετησίως.

Πηγή: sofokleousin.gr