Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) υπέγραψαν σήμερα στην Αθήνα μια Συμφωνία Χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο ESTIA II.

Η Συμφωνία επιβεβαιώνει τη μετάβαση μέσα στο 2020 του σκέλους της στέγασης του προγράμματος ESTIA από την Υ.Α., η οποία το διαχειρίζεται επί του παρόντος, προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αφετηρία θα είναι η μεταβίβαση της διαχείρισης 12.000 θέσεων στέγασης – σχεδόν το ήμισυ όλου του προγράμματος – την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες και τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάληψη της διαχείρισης του προγράμματος στέγασης ESTIA εντός του έτους», ανάφερε ο Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. «Εκτιμούμε επίσης τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα η ομαλή συνέχιση του προγράμματος στέγασης ESTIA για τους ανθρώπους που είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα και φιλοξενούνται σήμερα σε διαμερίσματα και κτίρια σε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε.

H Ύπατη Αρμοστεία είναι σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους προκειμένου να αναλάβουν το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα στέγασης ESTIA, το οποίο συντονίζει η Υ.Α. από τα τέλη του 2015, μετά από αίτημα της κυβέρνησης, σε συνεργασία με Δήμους και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Κατά τη χρονική εκείνη περίοδο, η Υ.Α. ανέλαβε την κάλυψη της επείγουσας ανάγκης στέγασης χιλιάδων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, με τον απώτερο στόχο όμως της ανάληψης αυτής της ευθύνης από το ελληνικό κράτος, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις του ως κράτους μέλους της Ε.Ε.

«Η δυνατότητα υποδοχής της Ελλάδας θα πρέπει να ενισχυθεί και το πρόγραμμα ESTIA, που έχει βοηθήσει σχεδόν 70.000 ευάλωτους ανθρώπους τα τελευταία πέντε χρόνια με τη διαμονή τους σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες σε διαμερίσματα, θα πρέπει να διατηρηθεί, ως ο προτιμητέος τύπος στέγασης όταν δεν επικρατούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο κ. Leclerc. «Η διαφύλαξη της βιωσιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας αυτού του εμβληματικού προγράμματος θα πρέπει να αποτελεί κοινό μας στόχο, καθώς έχει αποδείξει ότι οι πρόσφυγες και οι τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα μπορούν να ζήσουν μαζί».

Η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά επίσης τη συνεχή συνεισφορά της Ε.Ε. για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων για την ομαλή συνέχιση και μετάβαση του ESTIA, ενός βασικού πυλώνα του συστήματος υποδοχής αιτούντων άσυλο της Ελλάδας.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει την Υ.Α., την Ε.Ε. και τους εταίρους υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, ότι σκοπεύει να αναλάβει – μέσω των υπαρχόντων ή νέων εταίρων – όλα τα συμβόλαια της Υ.Α. για τα υπάρχοντα διαμερίσματα, στο πλαίσιο ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μετάβασης. Η έγκαιρη και προβλέψιμη διαδικασία ανάληψης της διαχείρισης των διαμερισμάτων θα διασφαλίσει την ομαλή και οικονομικά συμφέρουσα μετάβαση. H Υ.Α. πιστεύει ότι οι ελληνικές αρχές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους, ενώ δουλεύει με τους εταίρους της προκειμένου να διατηρηθεί η διαχείριση όλων των διαμερισμάτων στη βάση αυτών των διαβεβαιώσεων.

«Σε μια εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή και ισχυρή δυναμικότητα υποδοχής, και με την πανδημία του COVID-19 να συνεχίζεται, η χώρα δεν αντέχει να διακινδυνεύσει να χάσει θέσεις στέγασης και να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο χιλιάδες ευάλωτοι αιτούντες άσυλο να βρεθούν χωρίς διαμονή και υποστηρικτικές υπηρεσίες,» πρόσθεσε ο κ. Leclerc.

Η Υ.Α. λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόσφατη αναθεώρηση από την κυβέρνηση κάποιων όρων και προδιαγραφών για την υλοποίηση του ESTIA II. Κάποιες από αυτές τις τροποποιήσεις πράγματι στοχεύουν στη διευκόλυνση της έγκαιρης μετάβασης χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν θέσεις στέγασης. Η Ύπατη Αρμοστεία όμως ανησυχεί για τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η σημαντική μείωση της χρηματοδότησης του νέου προγράμματος τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στη δυνατότητα των εταίρων να ανταποκριθούν και να εκπληρώσουν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Το πρόγραμμα ESTIA έχει συγκεντρώσει με μοναδικό τρόπο την αποδοχή και την εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας, με θετικά και απτά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες και τους αιτούντες άσυλο. Έχει δείξει στην πράξη ότι η αρμονική συνύπαρξη και η διάδραση μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των προσφύγων είναι εφικτή και ωφελεί την κοινωνική συνοχή. Έχει επίσης καταφέρει να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αποδοτικότητα και την ποιότητα, λειτουργώντας παράλληλα ως αρχική γέφυρα με τη διαδικασία ένταξης. Η Υ.Α. ελπίζει ότι αυτό το πρότυπο πρόγραμμα θα συνεχίσει με επιτυχία και θα διατηρηθεί ως ένα βασικό τμήμα του συστήματος υποδοχής της Ελλάδας.

Πηγή: sofokleousin.gr