Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που μόλις ολοκληρώθηκε, η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι όρισε τους κύριους κανόνες για τη χρηματοδότηση των δημοσίων έργων με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Μετά από σειρά αντιπαραθέσεων, αποφασίσθηκε πως σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς για την ανάθεση των έργων, το κύριο σημείο αναφοράς δεν μπορεί να είναι μόνον το χαμηλότερο, συνολικό κόστος της προσφοράς. Διότι αυτό θα μπορούσε να σημάνει και μειωμένη προστασία και εγγυήσεις για τους εργαζόμενους.

Σχετικά με τις υπεργολαβίες, οι εταιρίες που θα τις εξασφαλίζουν θα πρέπει να εγγυώνται ίδιες απολαβές και μεταχείριση στους εργαζομένους τους, με τις κύριες εταιρίες που θα αναλάβουν τις εργολαβίες. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 θα μπορεί να ανατίθεται σε υπεργολάβους το 50% επί του συνόλου των έργων. Οι δε επιχειρήσεις που θα εξασφαλίσουν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν, στις προσλήψεις τους, νέους και γυναίκες σε ποσοστό όχι χαμηλότερο του 30%.

Τη γενικότερη εποπτεία για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θα έχουν η ιταλική προεδρία της κυβέρνησης και το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν οι διάφορες παρεμβάσεις θα αφορούν και τις περιφέρειες.

Η Ιταλία αναμένεται να λάβει, εντός του Ιουλίου, τα πρώτα 27 δισεκατομμύρια ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, επί συνολικών πόρων 191,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr