Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση και Δημοσίευση Αποτελεσμάτων περιόδου Α εξαμήνου 2020 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).

Τα παραπάνω έκανε γνωστά η εταιρία μέσω ανακοίνωσης της.

Πηγή: sofokleousin.gr