Επιτακτική ανάγκη είναι η αποκατάσταση και η ενίσχυση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία αναφέρει ότι διαχρονικά υποστηρίζει την αδιαμφισβήτητη παιδαγωγική και κοινωνική συνεισφορά των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ως βασικού πυλώνα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Όπως σημειώνει, ήδη, από την πρώτη ίδρυσή τους το 1952, οι σχολές μαθητείας τάχθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων και των οικογενειών τους, συμβάλλοντας στη μείωση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

«Στη σχεδόν εβδομηκονταετή πορεία τους, έχουν αναδειχθεί στον εγκυρότερο δημόσιο φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχοντας ως βάση τους το δυϊκό μοντέλο μάθησης – την εναλλαγή μαθητείας σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης σε περιβάλλον τυπικής μάθησης. Με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ζητούμε και πάλι τη θεσμική ενδυνάμωση και τη διεύρυνση της εκπαιδευτικής δράσης των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για τον πλέον αξιόπιστο θεσμό δυϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, ο οποίος μάλιστα συνιστά τη διαχρονικότερη περίπτωση ενεργούς και ισότιμης συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνησή τους. Ο ρόλος τους είναι σημαντικό να αναγνωριστεί στην οικοδόμηση ενός κοινωνικά δίκαιου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» τονίζει η ΓΣΕΕ, προσθέτοντας:

«Είναι η στιγμή να κατοχυρωθεί με τρόπο σαφή η θέση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση και να αναγνωριστεί η θεσμική τους αυτοτέλεια ως πρότυπου φορέα δυϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Είναι η στιγμή να εκτιμηθεί η συνεισφορά των δυϊκών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και των προγραμμάτων μαθητείας στη χώρα μας – θεσμοί που αναδεικνύουν τον αδιάρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ επαγγελματικής εμπειρίας και κοινωνικής μάθησης.

Είναι η στιγμή της αναγνώρισης της μακρόχρονης εμπειρίας και της μεθοδολογικής συνεισφοράς των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, αλλά και του συνόλου των επιστημονικών στελεχών του ΟΑΕΔ, που τις υποστηρίζουν, ως έγκυρων πηγών εμπειρογνωμοσύνης».

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι από το σχεδιασμό καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων μαθητείας μέχρι και την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών πιστοποίησης των αποφοίτων με έγκυρες ενδοσχολικές εξετάσεις χρειάστηκαν δεκαετίες, για να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο αποτελεσματικής λειτουργίας.

«Δεν είναι η στιγμή της αμφισβήτησης, αλλά της αποφασιστικής ενίσχυσής του. Διατυπώνουμε στέρεα την πεποίθησή μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στο χρόνο φοίτησης, την αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ώστε να εδραιωθούν ποιοτικά και αποτελεσματικά στο επίπεδο 4. του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Εκτιμώντας ότι κάθε προσπάθεια ανασχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οφείλει να ενσωματώνει και να διαχέει την αναγνωρισμένη καλή πρακτική των σχολών ΟΑΕΔ, καλούμε το υπουργείο Παιδείας όχι μόνο να σταματήσει την υποβάθμισή τους, που πιθανότατα θα οδηγήσει στην πρακτική ακύρωσή τους, αλλά και να τους αποδώσει τη θέση που τους αξίζει, επενδύοντας στη θεσμική εμπειρία και τη στέρεα γνώση του αρχαιότερου φορέα δυϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας» επισημαίνει η Συνομοσπονδία.

Πηγή: sofokleousin.gr