Διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αναστολή καταχώρισης εμπορικού σήματος περιλαμβάνονται σε απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την 1η Ιουλίου 2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν και πρόστιμα.

Πηγή: sofokleousin.gr