Αυξημένη είναι η ζήτηση για το ομόλογο των 300 εκατ.ευρώ με ρήτρα αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς οι επενδυτές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον κατά τις πρώτες δύο ημέρες της δημόσιας προσφοράς. Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει σήμερα στις 16:00.

Το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα είναι επταετούς διάρκειας με «ρήτρα αειφορίας», που η απόδοση του θα είναι συνδεδεμένη με τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου.

Το επιτόκιο (απόδοση) του τίτλου θα προσαύξανεται κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του Στόχου Αειφοριο επιτόκιο (απόδοση) του τίτλου θα προσαύξανεται κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του Στόχου Αειφορικής Επίδοσης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πλαίσιο, καθώς και σε περίπτωση μη προσήκουσας δημοσίευσης από την Εταιρεία και επαλήθευσης από πιστοποιημένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί βάσει του Πλαισίου.
 

Πηγή: sofokleousin.gr