Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) εξέδωσε διαταγή στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παραθερισμού του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό μέσω του διεθνή οργανισμού στρατιωτικής συνεργασίας CLIMS (Comite’ de Liaison International des Organismes Militaires Sociaux).

Μέλη του οργανισμού, εκτός της Ελλάδας, είναι επίσης η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Οι πληροφορίες που αφορούν τον οργανισμό και τα θέρετρα- ξενοδοχεία που διαθέτουν οι χώρες μέλη όπως, τοποθεσία, εγκαταστάσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, τιμές, τουριστικές πληροφορίες, τρόποι μετάβασης κλπ, παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://geetha.mil.gr/clims-perigrafi/

Σκοπός του οργανισμού CLIMS είναι η συνεργασία των χωρών μελών για τον παραθερισμό του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, στα θέρετρα- ξενοδοχεία που διαθέτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πέραν τούτου παρέχεται η δυνατότητα παραθερισμού των τέκνων των δικαιούχων, σε κατασκηνώσεις των χωρών- μελών του οργανισμού, τις ICC (International Clims Camp), για 15 μέρες κατά τη θερινή περίοδο, σε μια εκ των χωρών του οργανισμού, που ορίζεται κάθε έτος από αυτόν.

Σύμφωνα με τη διαταγή του ΓΕΕΘΑ, δικαιούχοι παραθερισμού είναι το παρακάτω προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με τις οικογένειές τους (σύζυγος – τέκνα):

   Α. Οι εν ενεργεία αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και το πολιτικό προσωπικό.

   Β. Οι εν αποστρατεία αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί όλων των κλάδων.

   Γ. Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές που τελούν σε πολεμική διαθεσιμότητα ή πολεμική αποστρατεία.

   Δ. Οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Επισημαίνεται ότι, ο παραθερισμός των λοιπών μελών της οικογένειας του δικαιούχου (γονείς, πεθερικά, αδέρφια με τις οικογένειές τους) είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας και θα γνωστοποιείται με την επικύρωση της αίτησης συμμετοχής. Προϋπόθεση για τον παραθερισμό των μελών της οικογένειας είναι η συνοδεία τους από τον δικαιούχο.

Για τον παραθερισμό στις χώρες μέλη του οργανισμού, δεν υπάρχουν διακρίσεις και κριτήρια προτεραιότητας των δικαιούχων. Για την έγκριση παραθερισμού λαμβάνεται υπόψη, από το αρμόδιο γραφείο CLIMS της κάθε χώρας, η υφιστάμενη διαθεσιμότητα του θερέτρου- ξενοδοχείου, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Για το λόγο αυτό οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται από τους ίδιους και όχι από τις μονάδες τους, απευθείας στην διεύθυνση Β1/CLIMS του ΓΕΕΘΑ, η οποία θα τις διαβιβάζει άμεσα και με την χρονική σειρά που τις λαμβάνει, στο αντίστοιχο γραφείο CLIMS της χώρας προορισμού, το οποίο θα επικυρώνει ή μη την αίτηση, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

Αναλυτικότερα, οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν οι δικαιούχοι είναι:

  •    Πρώτον, να υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού αναζητώντας και επιλέγοντας την χώρα και το θέρετρο- ξενοδοχείο που επιθυμεί να παραθερίσει από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ ( www.geetha.mil.gr).
  •    Δεύτερον, να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής στην αγγλική γλώσσα.
  •    Τρίτον, να υποβάλλουν την αίτηση στο ΓΕΕΘΑ/Β1/CLIMS με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία (Fax), στη Διεύθυνση- τηλέφωνο που φαίνεται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Μετά την έγκριση παραθερισμού, υποχρέωση κάθε δικαιούχου είναι να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια εξωτερικού από την υπηρεσία του αλλά και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο- ταυτότητες) του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του.

Ακολούθως, οφείλει να εξασφαλίσει τα εισιτήρια του ιδίου και των μελών της οικογένειας του αλλά και να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης του ιδίου και των μελών της οικογένειας του.

Το κόστος παραθερισμού και συγκεκριμένα τα εισιτήρια, η διαμονή, η διατροφή κλπ, θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δικαιούχο.

Η υποβολή της αίτησης δύναται να υποβάλλεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που θα επιλέξει ο δικαιούχος.

Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του Οργανισμού, εάν ο δικαιούχος ακυρώσει την κράτηση (μέσω ΓΕΕΘΑ/Β1/CLIMS), υποχρεούται να πληρώσει τέλη ακύρωσης ως ακολούθως:

   Α. Το 30% του κόστους διαμονής, εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από 29 ημέρες μέχρι και 1 ημέρα πριν την έναρξη του παραθερισμού.

   Β. Το 100% του κόστους διαμονής, εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί την ημέρα έναρξης του παραθερισμού.

   Γ. Πέραν των ανωτέρω, η κάθε χώρα CLIMS δύναται να καθορίζει δικά της τέλη ακύρωσης, τα οποία ο κάθε δικαιούχος πληροφορείται με δική του ευθύνη, από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ.

Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από την Διεύθυνση Β1/CLIMS του ΓΕΕΘΑ, τηλεφωνικά, για την επικύρωση ή μη της αίτησης συμμετοχής τους και στη συνέχεια θα τους αποστέλλεται το έντυπο επικύρωσης κράτησης (voucher), το οποίο απαιτείται κατά την άφιξή τους στο θέρετρο- ξενοδοχείο.

   

Πηγή: sofokleousin.gr